Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Dệt và Sợi Ý -

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Dệt và Sợi Ý -


  Đề tài: Tổ chức công tác Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Dệt và Sợi Ý -Việt  MỤC LỤC

  ĐẶT VẤN ĐỀ 1

  1. Tính cấp thiết của đề tài 1

  2. Mục tiêu nghiên cứu 1

  3. Nội dung nghiên cứu gồm 3 chương. 2

  4. Thời gian và địa điểm nghiên cứu. 2

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

  1.1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3

  1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất. 3

  1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 3

  1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo hoạt động và công dụng kinh tế. 3

  1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. 5

  1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo công dụng kinh tế của chi phí. 6

  1.1.2.4. Phân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí. 6

  1.1.2.5. Phân loại chi phí sản xuất theo khối lượng sản phẩm công việc, lao vụ sản xuất trong kỳ. 6

  1.1.2.6. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung cấu thành chi phí. 7

  1.1.2.7. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ của chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính. 7

  1.1.3. Khái niệm về giá thành sản phẩm. 8

  1.1.4. Phân loại giá thành sản phẩm. 8

  1.1.4.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành. 8

  1.1.4.2. Phân loại giá thành căn cứ vào phạm vi các chi phí cấu thành. 9

  1.1.4.3. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi tính toán chi phí chi tiết. 9

  1.1.5. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 9

  1.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10

  1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 10

  1.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 11

  1.2.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm. 11

  1.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 11

  1.2.4.1. Phương pháp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 12

  1.2.4.2. Phương pháp tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 14

  1.2.4.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất chung. 15

  1.2.4.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh. 17

  1.3. Kiểm kê đánh giá sản phẩn dở dang cuối kỳ. 20

  1.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 20

  1.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 20

  1.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 21

  1.4.1. Phương pháp tính giá giản đơn. 21

  1.4.2. Phương pháp tính giá theo hệ số. 22

  1.4.3. Phương pháp tính giá theo tỷ lệ. 22

  1.5. Các hình thức sổ kế toán. 23

  CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH DỆT VÀ SỢI Ý - VIỆT. 24

  2.1. Tổng quan về công ty TNHH Dệt và Sợi Ý -Việt. 24

  2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Dệt và Sợi Ý - Việt. 24

  2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 24

  2.1.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh ở công ty TNHH Dệt và Sợi Ý - Việt. 25

  2.1.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Dệt và Sợi Ý - Việt. 30

  2.2. Đặc điểm công tác tổ chức sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Dệt và Sợi Ý - Việt. 33

  2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ở công ty TNHH Dệt và Sợi Ý - Việt. 33

  2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Dệt và Sợi ý - Việt. 33

  2.2.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Dệt và Sợi Ý - Việt. 33

  2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty TNHH Dệt và Sợi Ý - Việt. 34

  2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 34

  2.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 40

  2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 45

  2.3.3.1. Hạch toán chi phí nhân viên phân xưởng. 46

  2.3.3.2. Hạch toán chi phí vật liệu. 48

  2.3.3.3. Hạch toán chi phí dụng cụ sản xuất. 49

  2.3.3.4. Hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định. 50

  2.3.3.5. Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài. 52

  2.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh ở công ty TNHH Dệt và Sợi Ý Việt. 54

  2.4. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ở công ty TNHH Dệt và Sợi Ý - Việt. 55

  2.5. Phương pháp tính giá thành ở công ty TNHH Dệt và Sợi Ý - Việt. 56

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DỆT VÀ SỢI Ý VIỆT. 61

  3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 61

  3.2. Đánh giá tình hình thực hiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 62

  3.2.1. Ưu điểm. 62

  3.2.2. Nhược điểm. 62

  3.3. Kiến nghị và giải pháp về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Dệt và Sợi Ý - Việt. 63

  3.3.1. Kiến nghị. 63

  3.3.2. Giải pháp. 64

  KẾT LUẬN 67

  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 70


  Xem Thêm: Tổ chức công tác Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Dệt và Sợi Ý -
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Dệt và Sợi Ý - sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status