Đề tài: Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4.


I>LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
I.Những vấn đề chung về kế toán lao dộng và tiền lương
1.Khái niệm và bản chất kinh tế tiền lương.
a)Khái niệm
b)Bản chất tiền lương
2)Nguyên tắc kế toán lao động và tiền lương.
3)Các chế độ tiền lương của nhà nước quy định
3.1 Theo tính chất lương:
3.2 Theo đối tượng trả lương:
3.3 Theo hình thức trả lương:
4. Chế độ về các khoản tính trích theo tiền lương.
5.Hoạch toán lao động trong doanh nghiệp .
5.1.Chứng từ sử dụng .
5.2 Hach toán sử dụng lao động.
II.Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:
1.Tài khoản sử dụng.
2.Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương.
3.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương.
PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀNLƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4
I.Khái quát chung về hoạt động của công ty xây dựng số4:
1.Đặc điểm chung của công ty xây dựng số 4.
2.Nhiệm vụcủa công ty xây dựng số 4.
3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty:
4.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty.
5.Quy trình công nghệ của công ty
II. thực trạng công tác lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty XD số 4:
1.Nội dung
2.Hình thức trả lương:
3. Kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng số 4
4.Tính BHXH, BHYT, KPCĐ trong công ty số 4
4.1 BHXH:
4.2 BHYT:
4.3 KPCĐ
5.Kế toán tổng hợp tiền lương tạI công ty xây dựng số 4
5.1. Tài khoản sử dụng
5.2. Chứng từ sử dụng:
5.3Hạch toán tổng hợp.
II> PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CTXD SỐ 4
I. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và tình hình sử dụng lao động quỹ tiền lương nói riêng va kế toán nói chung:
I.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại CTXD số 4
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4. sẽ giúp ích cho bạn.