Đề tài: Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long


PHẦN I :
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG
I . Quá trình hình thành và phát triển của công ty :
Ngày nay cùng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin thì nền kinh tế thị trường cũng biến động không ngừng. Các doanh nghiệp nhà nước phải chuyển đổi hoàn toàn sang một cơ chế quản lý mới phù hợp với cơ chế thị trường thì mới có thể tồn tại và tiếp tục phát triển đứng vững được. Công ty xây dựng số 9 Thăng Long là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 508/QĐ-TCCB –LĐ ngày 27/3/1993 của bộ giao thông vận tải, là thành viên của tổng công ty xây dựng Thăng Long chuyên xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp. Công ty hạch toán kinh tế độc lập có con dấu riêng có đủ tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính. Trụ sở công ty đặt tại xã Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà Nội cạnh đường cao tốc nối sân bay Nội Bài với trung tâm thành phố .
Công ty xây dựng số 9 Thăng Long có tiền thân là công ty cầu 13 Thăng Long được bộ giao thông vận tải ký quyết định thành lập ngày 19/7/1974 trên cơ sở sát nhập của công ty cầu đường một và một bộ phận của công ty cầu ba trước đây. Công ty đã nhiều lần đổi tên thành xí nghiệp cầu 13, công ty cầu 13, công ty xây dụng cầu 13 Thăng Long và hiện nay lấy tên là công ty xây dựng số 9 Thăng Long theo quyết định đổi tên số1569/1998/QĐ/BGTVT ngày 24/6/1998 của bộ giao thông vận tải.

PHẦN I :
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG
I . Quá trình hình thành và phát triển của công ty :
II .Đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ của công ty :
1.Chức năng và nhiệm vụ :
III, Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty xây dựng số 9 Thăng Long
IV .Đặc điểm công tác kế toán của công ty xây dựng số 9 Thăng Long
1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty xây dựng số 9 Thăng Long
2.Hình thức kế toán áp dụng tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long:
PHẦN II
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG
I.Tiền Lương:
1.Khái niệm tiền lương:
2.Hình thức trả lương công ty đang áp dụng:
3,Chứng từ :
4, Tài khoản sử dụng
5, Sổ kế toán :
6, Hạch toán các khoản thu nhập khác :
II. CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1,Các khoản trích theo lương gồm có : BHXH,BHYT,KPCĐ
2,Chứng từ :
3, Tài khoản sử dụng 338 :
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG.
I . Một vài đánh giá về cơ cấu tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty xây dựng số 9 Thăng Long
II. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long
III. Kết luận


Xem Thêm: Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.