Đề tài: Kế toán thành phẩm- tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty cổ phần Olympia.


Mục Lục


LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ:
I. Khái niệm thành phẩm, bán hàng, ý nghĩa của công tác bán hàng
II. Các phương pháp xác định giá vốn thành phẩm
III. Các phương thức bán và phương thức thanh toán
IV. nhiệm vụ của công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
V. Chứng từ kết toán sử dụng và phương pháp kế toán thành phẩm
VI. kế toán tổng hợp thành phẩm
VII. Kế toán xác định kết quả bán hàng
3
5

5
6
8
10
14
19
23
CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN OLYMPYA:
I . Đặc điểm chung về công ty cổ phần OLYMPYA
II. Thực tế công tác kế toán ở công ty
36

36
42
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN OLYMPYA:
I. Nhận xét chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần Olympia
II. một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
KẾT LUẬN
67

68

69


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm- tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty cổ phần Olympia
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm- tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty cổ phần Olympia sẽ giúp ích cho bạn.