Đề Tài : Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Công ty cổ phần xây dựng và luyện kim Thanh Hóa

LỜI MỞ ĐẦU​

Trong điều kiện hiện nay, các hoạt động kinh tế diễn ra liên tục đũi hỏi cỏc nhà quản lý phải cú những thụng tin quan trọng, chớnh xỏc, kịp thời để lựa chọn, định hướng và đưa ra những quyết định đúng đắn về việc sử dụng vốn, nguyên vật liệu , nhân công dể sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Vỡ vậy, hạch toỏn kế toỏn là cụng cụ quản lý sắc bộn khụng thể thiếu được trong quản lý của doanh nghiệp thuộc tất cả cỏc ngành. Trong nền kinh tế quốc dõn, ngành xây dựng cơ bản đóng một vai trũ quan trọng và là bộ phận phục vụ đắc lực của đời sống kinh tế xó hội.

Nhằm đảm bảo đưa sớm các công trỡnh vào hoạt động có chất lượng, giá thành hạ và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nền kinh tế nói chung, thỡ một trong những phần cú ý nghĩa quyết định là việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do đó, công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trở nên vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng muốn đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường hiện nay.

Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xâydựng và luyện kim Thanh Hóa, nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, em đó chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và luyện kim Thanh Hóa” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mỡnh. Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 phần:

Chương I: Lý luận chung về kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm trong doanh nghiệp xõy lắp.

Chương II: Thực trạng kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty cổ phần xõy dựng và luyện kim Thanh Húa.

Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty cổ phần xõy dựng và luyện kim Thanh Húa.

Do khả năng kiến thức cũn hạn chế nờn bài viết của em khụng trỏnh khỏi được những thiếu sót. Vỡ vậy em rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của cỏc thầy cô và bạn bè để đề tài được hoàn chỉnh hơn nữa và có giá trị thiết thực trong thực tế.

Em xin chân thành cám ơn các thầy cô trong khoa đặc biệt là Thạc sĩ Đỗ Thị Phương đó hướng dẫn cho em để hoàn thành tốt bài luân văn này.

Em xin chõn thành cám ơn các cô chú phũng kế toỏn của cụng ty Cổ phần Xõy dựng và luyện kim Thanh Húa đó tận tỡnh chỉ bảo, giỳp đỡ tạo điều kiện cho em nghiên cứu và học hỏi phương pháp lý luận và cụng tỏc kế toỏn của cụng ty.
CHƯƠNG I: Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Xõy dựng cơ bản (XDCB) là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tớnh chất cụng nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dõn. Thụng thường cụng tỏc XDCB do cỏc đơn vị xõy lắp nhận thầu tiến hành. Xõy dựng cơ bản cú những đặc điểm kỹ thuật đặc trưng riờng so với cỏc ngành sản xuất khỏc, nú được thể hiện rất rừ ở những điểm sau:

- Sản phẩm xõy lắp là cỏc cụng trỡnh, hạng mục giỏ thoả thuận với chủ đầu tư từ trước, do đú, tớnh chất hàng hoỏ của sản phẩm thể hiện khụng rừ.

- Sản phẩm xõy lắp cố định tại nơi sản xuất, cũn cỏc điều kiện sản xuất phải đi chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm.

- Tổ chức sản xuất trong cỏc doanh nghiệp xõp lắp ở nước ta hiện nay phổ biến theo phương thức "khoỏn gọn" cỏc cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh, khối lượng hoặc cụng việc cho cỏc đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp (đội, xớ nghiệp .)

Với những đặc điểm đú, cụng tỏc kế toỏn đơn vị kinh doanh xõy lắp phải cú những đặc trưng riờng để thớch hợp với tớnh chất ngành nghề trờn cơ sở quỏn triệt chế độ kế toỏn hiện hành của Việt Nam, khụng ngừng nghiờn cứu, tiếp cận phương phỏp hạch toỏn nước ngoài để ngày càng thớch ứng với xu thế hội nhập quốc tế, gúp phần hoàn thiện cụng tỏc quản lý, cụng tỏc kế toỏn núi chung và cụng tỏc kế toỏn chi phớ, giỏ thành núi riờng. Đồng thời, đảm bảo cung cấp thụng tin kế toỏn một cỏch chớnh xỏc, nhanh nhạy, kịp thời, phục vụ yờu cầu quản lý cũng như đạt được mục tiờu doanh nghiệp đề ra.

Xuất phỏt từ quy định về lập dự toỏn cụng trỡnh xõy dựng cơ bản là phải lập theo từng hạng mục cụng trỡnh và phải phõn tớch theo từng khoản mục chi phớ cũng như đặc điểm tại cỏc đơn vị nhận thầu, kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành xõy lắp cú đặc điểm sau:

- Đối tượng kế toỏn cú thể là cỏc cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh, cỏc đơn đặt hàng, cỏc giai đoạn của hạng mục hay nhúm hạng mục . Vỡ thế phải lập dự toỏn chi phớ và tớnh giỏ thành theo từng hạng mục hay giai đoạn của hạng mục.

- Kế toỏn chi phớ nhất thiết phải được phõn tớch theo từng khoản mục chi phớ, từng hạng mục cụng trỡnh, từng cụng tỏc trỡnh cụ thể. Qua đú thường xuyờn so sỏnh, kiểm tra việc thực hiện dự toỏn chi phớ, xem xột nguyờn nhõn vượt, hụt dự toỏn và đỏnh giỏ hiệu quả kinh doanh; nắm bắt được tỡnh hỡnh thực hiện cỏc định mức về chi phớ vật tư, nhõn cụng, mỏy thi cụng . là bao nhiờu so với dự toỏn, kế hoạch, xỏc định được mức tiết kiệm hay lóng phớ sản xuất, từ đú đề ra cỏc biện phỏp quản lý và tổ chức sản xuất phự hợp với yờu cầu hạch toỏn.

II. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

1. Khỏi niệm và phõn loại chi phớ sản xuất và sản phẩm xõy lắp

1.1. Khỏi niệm chi phớ sản xuất

Chi phớ sản xuất trong doanh nghiệp xõy lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ cỏc hao phớ về lao động sống, lao động vật hoỏ và cỏc chi phớ cần thiết khỏc mà doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất xõy lắp trong một thời kỳ nhất định.

Đối với doanh nghiệp xõy lắp, chi phớ sản xuất chỉ giới hạn gồm tất cả cỏc chi phớ phỏt sinh liờn quan đến quỏ trỡnh sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm xõy lắp, cỏc chi phớ hoạt động khỏc của ngành như: thiết kế, giao dịch đấu thầu . khụng được xem là chi phớ sản xuất cấu thành nờn giỏ trị sản phẩm .

1.2. Phõn loại chi phớ sản xuất xõy lắp

Trong quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp , cỏc chi phớ sản xuất phỏt sinh bao gồm nhiều loại cú nội dung kinh tế - kỹ thuật, cụng dụng khỏc nhau, cú mối quan hệ với quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm khỏc nhau, mục đớch đỏp ứng yờu cầu cỏc đối tượng sử dụng thụng tin cũng khỏc nhau .Việc quản lý sản xuất, quản lý tài chớnh khụng thể dựa vào số liệu cụ thể từng loại chi phớ riờng biệt phục vụ hiệu quả cho yờu cầu quản lý, kiểm tra, phõn


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và luyện kim Thanh Hóa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và luyện kim Thanh Hóa sẽ giúp ích cho bạn.