Đề Tài : Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT tỉnh Bắc GiangLỜI NÓI ĐẦU​

1.Tính cấp thiết của đề tài.

Trong bất kỳ một quốc gia nào, vốn là nhân tố chủ yếu và cần thiết. Nó là một bộ phận quan trọng trong nguồn lực phát triển kinh tế đất nước, không có vốn hoặc thiếu vốn thì mọi hoạt động xản xuất kinh doanh của bất kỳ một cá nhân, một doanh nghiệp hay một quốc gia nào cũng bị trì trệ kém phát triển.

Việt Nam là một nước đi lên từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, quan liêu, bao cấp. Có nguồn tài nguyên phong phú, có nguồn lao động dồi dào, nhưng trong quá trình CNH- HĐH đất nước cũng không thể không coi trọng vai trò của nguồn vốn, mà ở đây chủ yếu là nguồn vốn huy động. Bởi vốn huy động là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của công cuộc đổi mới.

Nguồn vốn huy động có thể được hình thành từ nhiều nguồn, từ NHTM hoặc qua thị trường tài chính . Với nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ của mình, Ngân hàng đã vượt qua không ít khó khăn để phấn đấu cho mục tiêu phát triển đất nước. Bằng việc huy động vốn các khoản tiền nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế, dân cư qua các hình thức huy động tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá .

Hoạt động của các NHTM đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút lượng vốn lớn để cho các doanh nghiệp đi vay, thực hiện tái đầu tư , thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Đối với NHTM nguồn vốn huy động có vai trò cực kỳ quan trọng bởi đây chính là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn hoạt động của NHTM , quyết định đến quy mô hoạt động, khả năng sinh lời, khả năng cạnh tranh và phòng chống rủi ro của các Ngân hàng. Kết quả huy động vốn của các Ngân hàng cao hay thấp có ảnh hưởng không chỉ đối với sự tồn tại và phát triển của bản thân Ngân hàng mà nó còn tác động trực tiếp đến nền kinh tế.

Nhận thức được vai rò và ý nghĩa của công tác kế toán huy động vốn, qua thời gian thực tập tại NHNo&PTNT Tỉnh Bắc Giang , em đã chọn đề tài : “Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Bắc Giang” để nghiên cứu và làm chuyên đề tốt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu :

- Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về lý luận và biện pháp phù hợp nhằm làm tốt và có hiệu quả hơn công tác huy động vốn trong Ngân hàng.

- Phân tích thực trạng công tác kế toán huy động vốn của NHNo&PTNT Tỉnh Bắc Giang.

- Đề xuất các giải pháp tạo bước chuyển biến và hoàn thiện trong công tác tạo vốn.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề :

- Đối tượng : Nghiên cứu những nội dung chủ yếu của công tác kế toán huy động vốn của NHTM .

- Phạm vi nghiên cứu : chuyên đề chỉ tập trung nghiên cứu công tác kế toán huy động vốn ở NHNo&PTNT Tỉnh Bắc Giang

4. Phương pháp nghiên cứu :

- Sử dụng các phương pháp : duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trên cơ sở các học thuyết kinh tế đặc biệt là học thuyết kinh tế chính trị Mác-LêNin.

- Sử dụng các phương pháp chỉ số, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích.

- Sử dụng các số liệu thống kê thực tế và mô hình ước lượng để luận chứng.

5. Kết cấu của chuyên đề :

Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề gồm 3 chương :

Chương 1 : Những vấn đề mang tính lý luận về công tác kế toán huy động vốn của NHTM .

Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT Tỉnh Bắc Giang

Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT Tỉnh Bắc Giang


Do thời gian và phạm vi nghiên cứu còn hạn hẹp, kiến thức và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên bài viết này của em sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý của các thầy cô giáo, ban Lãnh đạo NHNo&PTNT Tỉnh Bắc giang để em có thể hoàn thành tốt bài viết của mình.

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG MANG TÍNH LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM .


1.1 Hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường :

1.1.1 Khái niệm về NHTM :

NHTM là một trung gian tài chính hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận cung cấp một danh mục sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng nhất, trong đó cản phẩm dịch vụ chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi, cho vay và làm dịch vụ thanh toán.

1.1.2 Vai trò của NHTM :

Việc phát triển sản xuất theo hướng CNH- HĐH rất cần đến NHTM với vai trò của nó, yêu cầu có vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng tốc đầu tư , từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo nhịp độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế. Để có vốn phải giải quyết bằng nhiều biện pháp, trong đó tín dụng Ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong việc huy động các nguồn vốn bên trong và bên ngoài nước. Vai trò của NHTM cụ thể đựoc thể hiện ở các mặt sau :

1.1.2.1 NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế :

NHTM chính là người đứng ra huy động các vốn tiền tệ nhàn rỗi ở mọi tổ chức, cá nhân, mọi thành phần kinh tế. Thông qua hoạt động tín dụng NHTM sẽ cung ứng vốn cho mọi hoạt động kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả tích luỹ vốn.

1.1.2.2 NHTM là trung gian tài chính lớn nhất trong nền kinh tế quốc dân và là trung tâm thanh toán trong nền kinh tế.

NHTM hoạt động như chiếc cầu chuyên tải những khoản tiết kiệm- tích luỹ được trong xã hội đến tay những người có nhu cầu chi tiêu cho đầu tư . Cách đầu tư gián tiếp này mang lại cho người gửi tiền một khả năng an toàn cao hơn và lại dễ dàng, thuận tiện. Chủ đầu tư không chỉ kiếm lời từ những món tiền gửi Ngân hàng mà còn được các dịch vụ thanh toán một cách nhanh chóng nhất, an toàn nhất với chi phí rẻ nhất. Còn những chủ thể thiếu vốn,


Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.