Đề tài : kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Tương Lai Mới (2008)

LỜI NÓI ĐẦU​


Trong nền kinh tế quốc dân, Doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế. Đây là nơi trực tiếp sáng tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội, cũng như bất kỳ một Doanh nghiệp sản xuất nào, Doanh nghiệp xây dựng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình đều phải tính toán chi phí bỏ ra và kết quả thu về, nhất là trong nền kinh tế thị trường, Doanh nghiệp có tồn tại và phát triển được hay không phụ thuộc vào việc Doanh nghiệp có đảm bảo bù đắp được chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất và có lãi.

Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố quan trọng không thể thiếu của quá trình sản xuất. Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một lần trong một chu kỳ sản xuất và hình thái vật chất ban đầu của vật liệu bị biến đổi chuyển hoá kết tinh vào sản phẩm về cả mặt hiện vật cũng như mặt giá trị. Do đó chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Muốn cho quá trình sản xuất kinh doanh được thường xuyên liên tục thu nhập đủ bù đắp chi phí có lãi đòi hỏi Doanh nghiệp phải phấn đấu tiết kiệm chí phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm bằng cách tiến hành kết hợp nhiều biện pháp đồng bộ. Trên giác độ của kế toán để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình thì việc quản lý, hạch toán chính xác vật liệu (nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản) vào giá thành sản phẩm là cần thiết và quan trọng.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Tương Lai Mới, em đã đi sâu tìm hiểu về công tác Kế toán Nguyên vật liệu ở Công ty.

Dựa vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty kết hợp với lý luận được trang bị trên ghế nhà trường, em đã chọn đề tài: “ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TƯƠNG LAI MỚI làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.Nội dung chuyên đề bao gồm các phần chính sau:

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÔNG TY XÂY LẮP.

Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TƯƠNG LAI MỚI.

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TƯƠNG LAI MỚI.
CHƯƠNG 1:

LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOỎN NGUYỜN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

1.1.1 VỊ TRỚ, VAI TRŨ CỦA NGUYỜN VẬT LIỆU.

v Đặc điểm của Nguyên vật liệu.

Nguyên vật liệu là đối tượng lao động và là một trong ba yếu tố của quá trỡnh sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm.

Nguyên vật liệu là đối tượng lao động, nhưng không phải bất kỳ đối tượng nào cũng là nguyên vật liệu mà chỉ trong điều kiện đối tượng lao động do lao động làm ra thỡ nú mới trở thành nguyờn vật liệu.

Nguyờn vật liệu khi tham gia vào quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh khụng giữ nguyờn được hỡnh thỏi vật chất ban đầu, chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh và giá trị của nguyên vật liệu được chuyển dịch một lần vào giá trị sản phẩm mới tạo ra hoặc vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

v Vị trớ của Nguyờn vật liệu trong sản xuất.

Nguyên vật liệu là cơ sở vật chất hỡnh thành nờn sản phẩm mới. Việc cung cấp nguyờn vật liệu có kịp thời hay không sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất của doanh nghiệp . Song khi có nguyên vật liệu thỡ để sản xuất có hiệu quả hay không, sản phẩm làm ra có đạt tiêu chuẩn hay không cũn phụ thuộc vào chất lượng nguyên vật liệu . Như vậy trong sản xuất khụng chỉ tuõn theo quy trỡnh cụng nghệ mà cũn phải chỳ trọng đến chất lượng quản lí nguyên vật liệu .

Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất. Từ đó cho thấy tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu có ý nghĩa rất quan trọng đến việc hạ giỏ thành. Doanh nghiệp nờn tập trung quản lớ nguyờn vật liệu một cỏch chặt chẽ từ khõu mua, bảo quản, dự trữ, sử dụng nhằm hạ thấp chi phớ nguyờn vật liệu.

Về mặt giỏ trị thỡ nguyờn vật liệu là tài sản dự trữ thuộc tài sản lưu động, do vậy việc tăng tốc độ vốn kinh doanh không thể tách rời việc dự trữ sử dụng nguyên vật liệu một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Từ vị trớ quan trọng của nguyờn vật liệu càng cho thấy ý nghĩa của kế toỏn nguyờn vật liệu. Kế toỏn nguyờn vật liệu tốt là điều kiện giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Xuất phát từ tầm quan trọng đó đũi hỏi phải tăng cường công tác quản lí nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.

1.1.2 Đặc điểm, yêu cầu quản lí Nguyên vật liệu.

Như trên đó thấy được đặc điểm và vị trí quan trọng của nguyờn vật liệu trong quỏ trỡnh sản xuất, do đó yêu cầu tất yếu đặt ra là chúng ta phải quản lí nguyên vật liệu . Đây là công tác không thể thiếu được của mọi nền sản xuất xó hội, nhưng do trỡnh độ sản xuất khác nhau nên phạm vi, mức độ, phương pháp quản lí cũng khác nhau. Muốn giảm chi phí sản xuất, hạ được giá thành thỡ phải quản lớ chặt chẽ nguyờn vật liệu ở cỏc khõu mua, dự trữ và bảo quản và sử dụng nguyờn vật liệu. Đó là yếu tố khách quan và là yêu cầu trong kinh doanh của nền kinh tế thị trường nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong khâu thu mua nguyên vật liệu phải quản lí về khối lượng, quy cách, chủng loại, giá mua, thuế GTGT được khấu trừ và chi phí mua. Đồng thời phải thực hiện kế hoạch mua theo đúng tiến độ, thời gian phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiờp.

Trong quỏ trỡnh bảo quản nguyờn vật liệu phải tổ chức tốt kho tàng bến bói, xõy dựng và thực hiện tốt chế độ bảo quản đối với từng thứ nguyên vật liệu , tránh hư hỏng, mất mát, hao hụt nhằm đảm bảo an toàn cho nguyên vật liệu cả về số lượng, chất lượng và cả về giá trị.

Trong khõu sử dụng nguyờn vật liệu cần phải tổ chức tốt việc ghi chộp, phản ỏnh tỡnh hỡnh xuất dựng và sử dụng nguyờn vật liệu. Trờn cơ sở đó so sánh với định mức, dự toán chi phí , đánh giá hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu . Từ đó tỡm biện phỏp sử dụng nguyờn vật liệu, hạ thấp chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm tăng thu nhập và tích lũy cho doanh nghiệp .


Xem Thêm: kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Tương Lai Mới (2008)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Tương Lai Mới (2008) sẽ giúp ích cho bạn.