Đề tài : Hoàn thiện tổ chức kế toán NVL tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hữu Nghị (2008)TÀI LIỆU THAM KHẢO​1. Tổ chức hạch toỏn kế toỏn

GS.TS. Nguyễn Thị Đông - ĐH KTQD


2. Lý thuyết và thực hành kế toỏn tài chớnh thuế VAT

Chủ biên: PTS Nguyễn Văn Công-ĐHKTQD-NXB Tài chính-1999.


3. Hướng dẫn hạch toán kế toán và lập báo báo tài chính trong doanh nghiệp . Tờn tỏc giả: TS Vừ Văn Nhị – Giảng viên Đại học Kinh Tế khoa Kế toán kiểm toán ĐHTPHCM- NXB Thống Kê 2001.


4. Kế toỏn doanh nghiệp theo luật kế toỏn mới tài chớnh

TT tỏc giả học viện tài chớnh

Chủ biên: PGS.TS Ngô Thế Chi - TS Trương Thị Thuỷ. Nhà xuất bản Thống Kê Hà Nội. Năm 2003


2.1.2. Phân loại vật liệu ở Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Trường Sơn .15

2.2. Đánh giá nguyên vật liệu ở Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Trường Sơn .16

2.3. Phương thức thanh toán tỡnh hỡnh nhập - xuất vật liệu 16

a) Thủ tục nhập kho 17

b) Thủ tục xuất kho 17

c) Nhiệm vụ cụ thể ở kho và bộ phận kế toỏn .17

2.4. Kế toỏn tổng hợp tỡnh hỡnh nhập - xuất nguyờn vật liệu ở Cụng ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Trường Sơn 18

Phần III: Hoàn thiện kế toỏn nguyờn vật liệu ở Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Trường Sơn 38

3.1. Nhận xét chung về kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Trường Sơn .38

3.1.1. Ưu điểm .38

3.1.2. Nhược điểm: 39

3.2. Phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Trường Sơn 40

+ í kiến thứ nhất

+ í kiến thứ hai

Kết luận 44

Tài liệu tham khảo .45

Mục lục


Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hữu Nghị (2008)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hữu Nghị (2008) sẽ giúp ích cho bạn.