Đề tài : Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty CP công nghệ và giải pháp Tâm Việt (2008)
MỞ ĐẦU​

Trong bất cứ một xó hội nào, nếu muốn sản xuất ra vật liệu của cải hoặc thực hiện quỏ trỡnh kinh doanh thỡ vấn đề lao động của con người là vấn đề không thể thiếu được, lao động là một yếu tố cơ bản, là một nhân tố quan trọng trong việc sản xuất cũng như trong việc kinh doanh. Những người lao động làm việc cho người sử dụng lao động họ đều được trả công, hay nói cách khác đó chính là thù lao động mà người lao động được hưởng khi mà họ bỏ ra sức lao động của mỡnh.

Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vụ cựng quan trọng bởi nú là nguồn thu nhập chủ yếu giỳp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đỡnh. Do đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu họ được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng có thể làm giảm năng suất lao động khiến cho quá trỡnh sản xuất chậm lại, khụng đạt hiệu quả nếu tiền lương được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra.xây dựng thang lương, bảng lương, lựa chọn các hỡnh thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc thực sự là việc làm cần thiết.

Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Tâm Việt, em đó cú cơ hội được tỡm hiểu và nghiờn cứu thực trạng kế toỏn tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. Nó đó giỳp em rất nhiều cho việc củng cố và mở mang hơn cho em nhũng kiến thức mà em đó được học tại trường mà em chưa có điều kiện để đuợc áp dụng thực hành.

Em xin chân thành cảm ơn sự tận tỡnh giỳp đỡ và hướng dẫn của Cô Nguyễn Thị Thu Hà, cũng như sự nhiệt tỡnh của Ban Giỏm Đốc và các anh chị trong Công ty, đặc biệt là phũng Kế Toỏn đó giỳp em hoàn thành được chuyên đề này.

Nội dung của chuyên đề, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 Phần chính sau đây:

PHẦN I :

Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp .


PHẦN II:

Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Tâm Việt.


PHẦN III:

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghê và giải pháp Tâm Việt.

PHẦN I

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP


I. KHÁI NIỆM BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG KINH TẾ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.Khái niệm bản chất của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp .

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà người lao động đó cống hiến cho doanh nghiệp .

Bản chất tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá của yếu tố sức lao động, tiền lương tuân theo nguyên tắc cung cầu giá cả của thị trường và pháp luật hiện hành của Nhà nước. Tiền lương chính là nhân tố thúc đẩy năng suất lao động, là đũn bẩy kinh tế khuyến khớch tinh thần hăng hái lao động.

Đối với chủ doanh nghiệp tiền lương là một yếu tố của chi phí đầu vào sản xuất, cũn đối với người cung ứng sức lao động tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của họ, nói cách khác tiền lương là động lực và là cuộc sống.

Một vấn đề mà các doanh nghiệp không thể quan tâm đó là mức lương tối thiểu, mức lương tối thểu đo lường giá trị sức lao động thông thường trong điều kiện làm việc bỡnh thường, yêu cầu một kĩ năng đơn giản với một khung giá các tư liệu sinh hoạt hợp lý.

Đây là cái “ngưỡng” cuối cùng cho sự trả lương của tất cả các ngành, các doanh nghiệp , doanh nghiệp muốn có sức lao động để hoạt động kinh doanh, ít nhất phải trả mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu mà Nhà nước quy định.


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty CP công nghệ và giải pháp Tâm Việt (200
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty CP công nghệ và giải pháp Tâm Việt (200 sẽ giúp ích cho bạn.