Đề tài : Hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Deloitte Vietnam.(2008)
LỜI MỞ ĐẦU​


Hoà cùng xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang chuyển mỡnh đổi thay và đó thu được những thành tựu phát triển kinh tế - xó hội quan trọng và hết sức đáng mừng, được cả cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Trong bối cảnh đó, hoạt động kiểm toán đóng vai trũ quan trọng khụng chỉ đối với các cơ quan quản lý chức năng mà cũn đối với cả doanh nghiệp được kiểm toán và là nhu cầu tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường. Một nền kinh tế phát triển lành mạnh và an toàn đũi hỏi phải được cung cấp các dịch vụ kiểm toán hoàn hảo có chất lượng cao. Hoạt động của các công ty kiểm toán rất phát triển ở các nước có nền kinh tế phát triển. Ở Việt Nam, kiểm toán độc lập chính thức xuất hiện vào năm 1991 với sự ra đời của hai công ty kiểm toán là công ty VACO (nay là Deloitte Vietnam) và công ty AASC. Đến nay, kiểm toán độc lập ở Việt Nam đó phỏt triển nhanh trúng bằng việc hỡnh thành một hệ thống cỏc cụng ty kiểm toỏn độc lập với đầy đủ hỡnh thức sở hữu (Nhà nước , TNHH, 100% vốn nước ngoài, liờn doanh ).


Hiện nay, dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính rất phát triển do nhu cầu được kiểm toán Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp là rất lớn. Một phần vỡ Bỏo cỏo tài chớnh giống như tấm gương phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của khách hàng. Khoản mục Tài sản cố định thường đóng vai trũ quan trọng trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp . Vỡ vậy, việc hạch toỏn tài sản cố định cũng như việc trích lập chi phí khấu hao cần phải được tính toán chính xác. Bên cạnh đó, tài sản cố định thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng tài sản nên những sai sót sẽ có ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính của doanh nghiệp . Với những lý do đó cho thấy kiểm toán khoản mục tài sản cố định có vai trũ hết sức quan trọng trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh.

Xuất phỏt từ tầm quan trọng của việc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, trong thời gian thực tập từ ngày 1/1/2008 đến 15/4/2008, em đó được tỡm hiểu hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm toán nói chung và kiểm toán khoản mục tài sản cố định nói riêng tại Cụng ty TNHH Deloitte Vietnam.

Bỏo cỏo chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em được chia làm ba phần với nội dung khái quát như sau:

ã Chương I: Tổng quan về Cụng ty TNHH Deloitte Vietnam.

ã Chương II: Thực hiện quy trỡnh kiểm toỏn khoản mục Tài sản cố định trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh do cụng ty TNHH Deloitte Vietnam thực hiện.

ã Chương III: Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Deloitte Vietnam.


Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Deloitte Vietnam, em đó nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn tận tỡnh của cỏc anh chị trong cụng ty và cụ giỏo Th.s Nguyễn Thị Mỹ cựng với sự cố gắng của bản thõn để hoàn thành Báo cáo chuyên đề này. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị trong công ty và cô giáo Th.s Nguyễn Thị Mỹ đó giỳp em hoàn thành bỏo cỏo này.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TNHH

DELOITTE VIETNAM1.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty:

Cụng ty TNHH Deloitte Vietnam mà tiền thân là Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) có lịch sử phát triển lâu đời nhất trong các công ty kiểm toán tại Việt Nam. Quá trỡnh phỏt triển của cụng ty cú một số mốc quan trọng cú thể được khái quát như sau.

Công ty kiểm toán Việt Nam – VACO được thành lập theo Quyết định số 165/TC/QĐ-TCCB ngày 13/5/1991 của Bộ Tài chính, là công ty kiểm toán độc lập đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Công ty Kiểm toán Việt Nam được chuyển đổi từ hỡnh thức doanh nghiệp nhà nước sang hỡnh thức cụng ty TNHH một thành viên theo Quyết định số 1297/QĐ/TC/BTC ngày 30/6/2003 của Bộ Tài chính về việc “chuyển đổi Công ty Kiểm toán Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Việt Nam”. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cụng ty TNHH một thành viờn số 0104000112 ngày 19 thỏng 01 năm 2004 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Dưới đây là một số thông tin chính về công ty VACO.

Từ khi ra đời, VACO đó cú những bước phát triển mạnh mẽ. Chứng minh cho điều đó là sự thành lập ba chi nhánh tại ba thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phũng. Từ năm 1992, VACO bắt đầu hợp tác với hóng Deloitte Touche Tohmatsu và thỏng 4 năm 1994 liên doanh VACO – DTT chính thức được thành lập. Ngày 01 tháng 10 năm 1997, VACO đó chớnh thức được công nhận là thành viờn của hóng kiểm toỏn quốc tế Deloitte Touche Tohmatsu với sự đại diện của phũng dịch vụ quốc tế (ISD). Kể từ đó, VACO – ISD là đại diện hợp pháp của Deloitte Touche Tohmatsu tại Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lớn mở ra một thời kỳ phát triển vượt bậc về chuyờn môn nghề nghiệp để VACO có thể sánh với các hàng kiểm toán lớn trên thế giới. Như vậy, VACO là công ty kiểm toán đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và trở thành thành viên của một hóng kiểm toỏn và tư vấn hàng đầu thế giới. Với sự kết hợp giữa uy tín và kinh nghiệm của một công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm và uy tín của hóng kiểm toỏn quốc tế lớn đó tạo cho VACO một sức mạnh riờng hơn hẳn tất cả các công ty kiểm toán khác tại Việt Nam.

Gần đây nhất, ngày 7/5/2007, Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) đó chớnh thức cụng bố hoàn thành việc chuyển đổi sở hữu và trở thành thành viên đầy đủ của Deloitte Touche Tohmatsu - một trong bốn hóng kiểm toỏn lớn nhất thế giới. Nhõn dịp này, VACO cũng cụng bố chớnh thức đổi tên thành Deloitte Vietnam, tên đầy đủ là Cụng ty TNHH Deloitte Vietnam, hiện diện đầy đủ của một hóng kiểm toỏn danh tiếng nhất trờn thế giới tại Việt Nam. Một số thụng tin thờm về Deloitte Vietnam:

Đ Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0102030181 ngày 18/10/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Đ Tờn giao dịch: Deloitte Vietnam Company Limited.

Đ Tờn viết tắt: Deloitte Vietnam Co., Ltd.

Đ Vốn điều lệ: 9.077.000.000 VNĐ

Đ Logo cụng ty:Chớnh thức hoàn thành hoàn thành quỏ trỡnh chuyển đổi sở hữu từ công ty TNHH một thành viên trực thuộc bộ tài chính trở thành công ty TNHH hai thành viên trở lên theo đúng quy định của Nhà nước về kiểm toán độc lập và độc lập hoàn toàn với Bộ Tài chính. Theo quy định tại Nghị định 105/2004NĐ-CP ngày 30/3/2004 và Nghị định 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về kiểm toán độc lập, tất cả các công ty kiểm toán có sở hữu nhà nước phải chuyển đổi sở hữu sang các mô hỡnh khỏc cú thể là mụ hỡnh cụng ty TNHH hoặc cụng ty hợp danh. Quỏ trỡnh chuyển đổi sở hữu thành công cùng với việc độc lập hoàn


Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Deloitte Viet
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Deloitte Viet sẽ giúp ích cho bạn.