Đề tài : Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toán BCTC do công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam thực hiện(2008)DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT​


TT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ

1 KTV Kiểm toỏn viờn

2 TNHH Trỏch nhiệm hữu hạn

3 AVA Cụng ty TNHH tư vấn kế toỏn và kiểm toỏn Việt Nam

4 BCTC Bỏo cỏo tài chớnh

5 BCĐKT Bảng cõn đối kế toỏn

6 BCKQHĐKD Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh

7 HTKSNB Hệ thống kiểm soỏt nội bộ

8 KSNB Kiểm soỏt nội bộ

9 BGĐ Ban giỏm đốc

10 HĐQT Hội đồng quản trị

11 NVL Nguyờn vật liệu

12 HĐ Hoỏ đơn

13


LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày nay,hoạt động kiểm toán đó được hỡnh thành và phỏt triển một cỏch nhanh chúng.Cựng với sự ra đời của các công ty kiểm toán thỡ nhà nước hay đặc biệt là Bộ Tài chính đó ban hành cỏc quy định, quy chế, chuẩn mực kế toán và kiểm toán để tạo hành lang pháp lý cho cỏc tổ chức, ngành hoạt động một cách năng động hơn và có định hướng phát triển một cách rừ ràng hơn.Hoạt động kiểm toán đó đóng một vai trũ tớch cực trong sự phỏt triển chung của nền kinh tế ngày nay.

Kiểm toán đó trở thành một chuyờn ngành đào tạo chính trong trường đại học Kinh tế quốc dân. Để giúp cho sinh viên nắm chắc được lý thuyết và đạt được một sự hiểu biết nhất định về thực tế nhà trường có dành một kỳ cho sinh viên thực tập.Trong quá trỡnh thực tập tại cỏc cụng ty Kiểm toỏn, chỳng em được tỡm hiểu về tỡnh hỡnh hoạt động của công ty cũng như về cơ cấu tổ chức, công tác kế toán , kiểm toán và các hoạt động kinh doanh khác. Đây là những bài học thực tế hết sức bổ ích để củng cố những kiến thức đó học trong nhà trường.

Tại công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) em được sự hướng dẫn đi sâu tỡm hiểu chu trỡnh kiểm toỏn mua hàng – thanh toỏn.Chớnh vỡ vậy em đó chọn đề tài thực tập tốt nghiệp “hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam thực hiện”.

Trong quỏ trỡnh nghiờn cứu về lý luận thực tế em nhận được sự giúp đỡ tận tỡnh của thầy giỏo Th.s Đinh Thế Hùng và các bạn cũng như các anh chị trong công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam.Kết hợp với những kiến thức đó học ở trường và sự nỗ lực của bản thân nhưng do thời gian và trỡnh độ chuyên môn cũn hạn chế nên đề tài thực tập tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót.

Ngoài lời nói đầu và kết luận đề tài thực tập được chia làm ba chương :

Chương I : Tổng quan về công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Chương II : Thực trạng kiểm toỏn chu trỡnh mua hàng – thanh toỏn trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh tại cụng ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).

Chương III : Một số bài học kinh nghiệm và kiến nghị hũan thiện kiểm toỏn chu trỡnh mua hàng – thanh toỏn trong kiểm toỏn bỏo cáo tài chính tại công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)thực hiện.Chương I:

TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TNHH

TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA)1.1.Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty.

1.1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và cỏc giai đoạn phỏt triển của cụng ty.

-Trong quỏ trỡnh phỏt triển nền kinh tế đất nước,nhiều công ty,nhiều doanh nghiệp đó ra đời đáp ứng được nhu cầu đa dạng của con người.Trong đó lĩnh vực kiểm toán ngày càng phát triển và trở nên hết sức cần thiết trong nền kinh tế.Hoà trong nhu cầu thiết yếu chung đó công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) ra đời.

Tên công ty : Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Tờn giao dịch :VIET NAM AUDITING AND ACCOUNTING CểNSULTANCY COMPANY LIMITED.

Địa chỉ : Số 160 phố Phương Liệt-phường Phương Liệt-Quận Thanh Xuân-thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 04-8686248

Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán VN (AVA) được thành lập ngày 10/10/2006 theo giấy đăng ký kinh doanh số 0102028384 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và sửa đổi bổ sung ngày 22/02/2007.AVA là một trong những loại hỡnh cụng ty TNHH cú hai thành viờn trở lờn hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán,kế toán ,tư vấn tài chính và Thẩm định giá có đội ngũ kiểm toán viên và cộng tác viên đông đảo,giàu kinh nghiệm.


Xem Thêm: Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toán BCTC do công ty TNHH
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toán BCTC do công ty TNHH sẽ giúp ích cho bạn.