Đề Tài : Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Sông Đà 11 (2008)


LỜI MỞ ĐẦU​


Từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, kinh tế nước ta đó cú nhiều thay đổi tích cực. Song song với sự thay đổi về kinh tế, các doanh nghiệp cũng đó tớch lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý tài chớnh nhằm đạt hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của thị trường. Vỡ vậy, sự hoàn thiện của chế độ kế toán mới mang lại thuận lợi rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng một cơ chế quản lý khoa học và hiệu quả, đồng thời là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý vĩ mụ của nhà nước.

Trong cỏc khõu quản lý tại doanh nghiệp cú thể núi cụng tỏc quản lý hạch toán TSCĐ là một trong những mắt xích quan trọng nhất của doanh nghiệp . TSCĐ không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trỡnh sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà thực chất trong doanh nghiệp TSCĐ thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn doanh nghiệp . Giá trị tài sản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của doanh nghiệp , nhất là trong điều kiện khoa học phát triển như hiện nay, giá trị tài sản ngày càng lớn thỡ yờu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả hơn. Nên trong những năm qua, vấn đề nâng cao hiệu quả của việc sử dụng TSCĐ đặc biệt được quan tâm. Đối với một doanh nghiệp , điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô TSCĐ mà cũn phải biết khai thỏc hiệu quả nguồn TSCĐ hiện có. Do vậy, một doanh nghiệp phải tạo ra một chế độ quản lý thích đáng và toàn diện đối với TSCĐ , đảm bảo sử dụng hợp lý công suất TSCĐ kết hợp với việc thường xuyên đổi mới TSCĐ.

Kế toỏn là một trong những cụng cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản lý TSCĐ của một doanh nghiệp . Kế toán TSCĐ cung cấp những thông tin hữu ích về tỡnh hỡnh TSCĐ của doanh nghiệp trên nhiều góc độ khác nhau. Dựa trên những thông tin ấy, các nhà quản lý sẽ có những phân tích chuẩn xác để ra những quyết định kinh tế. Việc hạch toán kế toán TSCĐ phải tuân theo các quy định hiện hành của chế độ kế toán tài sản. Để chế độ tài chính kế toán đến được với doanh nghiệp cần có một quá trỡnh thớch ứng nhất định. Nhà nước sẽ dựa vào tỡnh hỡnh thực hiện chế độ ở các doanh nghiệp , tỡm ra những vướng mắc để có thể sửa đổi kịp thời.

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 là công ty Nhà nước được cổ phần hóa, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. TSCĐ đóng vai trũ quan trọng trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh của cụng ty. Do đặc thù của ngành sản xuất kinh doanh, các TSCĐ được sử dụng tại công ty hầu hết là các loại máy móc thiết bị thi công. Trong những năm qua, công ty đó mạnh dạn đầu tư vốn vào các loại TSCĐ đặc biệt là các loại máy móc thiết bị thi công, đồng thời từng bước hoàn thiện quá trỡnh hạch toỏn kế toỏn TSCĐ.

Hiểu được tầm quan trọng của TSCĐ, từ những hiểu biết của bản thân trong quá trỡnh thực tập tại cụng ty Cổ phần Sụng Đà 11 cùng sự hướng dẫn tận tỡnh của cụ giỏo: “Lờ Thị Thanh” và sự giỳp đỡ tào điều kiện của các cô chú, anh chị phũng tài chớnh kế toỏn Cụng ty Cổ phần Sông Đà 11, em đó chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Sông Đà 11” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mỡnh.

Ngoài lời nói đầu, chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 chương:

ã Chương 1: Những lý luận chung về kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất.

ã Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Sông Đà 11.

ã Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Sông Đà 11.

Do thời gian thực tập, nghiên cứu ở công ty và hiểu biết về kế toán TSCĐ chưa thật nhiều nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của cỏc thầy, cỏc cụ về nội dung cũng như hỡnh thức để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Sinh viờn thực tậpNguyễn Minh Thu


CHƯƠNG 1​NHỮNG VẤN ĐỀ Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI

SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1.1 VỊ TRÍ CỦA TSCĐ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ VAI TRề CỦA KẾ TOÁN TRONG CễNG TÁC QUẢN Lí VÀ SỬ DỤNG TSCĐ

1.1.1 Khái niệm TSCĐ.

Theo chuẩn mực kế toỏn Việt Nam thỡ TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành TSCĐ hữu hỡnh và TSCĐ vô hỡnh:

TSCĐ hữu hỡnh là những tài sản cú hỡnh thỏi vật chất do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng cho sản xuất kinh doanh phự hợp với điều kiện ghi nhận TSCĐ.

TSCĐ vô hỡnh là những tài sản khụng cú hỡnh thỏi vật chất nhưng xác định được giá trị sử dụng cho sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đơn vị khác thuê phù hợp với điệu kiện ghi nhận TSCĐ vô hỡnh.

Theo quyết định số 206 ngày 12/12/2003 thỡ tiờu chuẩn để ghi nhận TSCĐ hữu hỡnh và vụ hỡnh đồng thời thỏa món cỏc điều kiện sau:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

- Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy.

- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên.

- Giá trị của TS phải đạt 10.000.000 đồng trở lên.

1.1.2 Đặc điểm của TSCĐ.

Trong doanh nghiệp khi TSCĐ hữu hỡnh tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp chúng có đặc điểm sau:

- Tham gia vào nhiều chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh và vẫn giữ nguyên hỡnh thỏi vật chất ban đầu cho đến khi hư hỏng phải loại bỏ.

- Giá trị của tài sản bị giảm dần và được chuyển dịch vào chi phí sản xuất kinh doanh dưới hỡnh thức khấu hao.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Sông Đà 11 (2008)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Sông Đà 11 (2008) sẽ giúp ích cho bạn.