Đề Tài : Kế toán thành phẩm, kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng ở Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà
LỜI MỞ ĐẦU​Những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn có tầm cỡ trên thế giới và trong khu vực. Đó là nhờ một phần không nhở của công cuộc đổi mới quản lý kinh tế. Đi đôi với nó là hàng loạt các chính sách, chế độ thể lệ về Tài chính kế toán cũng không ngừng được hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu quản lý và mang tính thời đại .


Nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt của nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải kinh doanh có lãi, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều rất năng động. Họ không chỉ thực hiện nghành nghề sản xuất kinh doanh của mình như doanh nghiệp sản xuất không chỉ đơn thuần là sản xuất mà họ còn xâm nhập vào mọi lĩnh vực như mua - bán để kinh doanh kiếm lời. Vì vậy đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh , muốn tồn tại và phát triển thì phải tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng, đảm bảo thu hồi vồn và có thể quay vòng vốn nhanh, bù đắp các chi phí bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của mình trên thương trường .


Hoạt động sản xuất kinh doanh là quá trình thực hiện các nghiệp vụ mua, bán, dự trữ, bảo quản hàng hoá. Mỗi nghiệp vụ này đều có những ảnh hưởng nhất định đến quá trình sản xuất kinh doanh song bán” là khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . Doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải tiêu thụ được hàng hoá hoặc sản phẩm của mình . Mặt khác mục tiêu của doanh nghiệp là không ngừng mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động muốn vậy phải có tích luỹ, vì thế việc xác định chính xác kết quả bàn hàng và kết quả kinh doanh nói chung là vấn đề đặc biệt quan tâm, chú trọng .


Để có thể tổ chức công tác kế toán thành phẩm - bán hàng - xác định kết quả bán hàng, thì kế toán thành phẩm bán hàng - xác định kết quả giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy phần hành kế toán này phải được tổ chức một cách hợp lý và khoa học, đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp , góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp .


Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên trong quá trình thực tập tại Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà Hà Nội được sự hướng dẫn , giúp đỡ tận tình của thầy giáo, của các cán bộ Kế toán phòng kế toán Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà tôi đã lựa chọn nghiên cứu chuyên đề “Kế toán thành phẩm, kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng ở Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà” trực thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam .Chuyên đề tốt nghiệp gồm ba phần :


Phần I : Lý luận chung về kế toán thành phẩm và kế toán bán hàng- xác định kết quả bán hàng

Phần II : Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán thành phẩm- bán hàng - xác định kết quả bán hàng ở Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà

Phần III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thành phẩm - bán hàng - xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Văn phòng phẩmPHẦN I ​

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

I . Ý NGHĨA VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TRONG VIỆC TỔ CHỨC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM- BÁN HÀNG- XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP :


I.1 . Ý nghĩa của việc tổ chức kế toán thành phẩm bán hàng - xác định kết quả trong doanh nghiệp :

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán được sử dụng như một công cụ sắc bén và có hiệu lực nhất để phản ánh khách quan và giám đốc toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong một đơn vị. Kế toán thành phẩm và kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng là một trong những nội dung chủ yếu của kế toán trong doanh nghiệp công nghiệp . Hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ do vậy công tác kế toán thành phẩm bán hàng - xác định kết quả là một yếu tố khách quan.

Áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để tổ chức kế toán thành phẩm khoa học hợp lý đúng chế độ tài chính kế toán của nhà nước, đảm bảo phản ánh chính xác trung thực khách quan tình hình nhập xuất kho thành phẩm . Tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng - xác định doanh thu bán hàng tại một thời kỳ sản xuất .

Thông thường trong doanh nghiệp công nghiệp những sản phẩm hàng hoá sản xuất ra được tiêu thụ ngay có thể là bán hàng thẳng cho người tiêu dùng, cũng có thể giửi bán qua các đại lý . Ta thấy rằng sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất nên đặc điểm của sản phẩm sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của đặc điểm quy trình sản xuất ra nó . Nếu các doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất ra các sản phẩm lên tục , sản phẩm nhiêu chủng loại, khối lượng lớn chu kỳ sản xuất ngắn , việc sản xuất ít phụ thuộc vào thời vụ và thiên nhiên thì sản phẩm đó sau khi đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ được nhập kho .

I.2 . Các chế độ chính sách tài chính :

Trong mỗi daonh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nhà nước đều phải có những chế độ chính sách tài chính nhất định thưởng phạt phù hợp :

- Thưởng phạt, thi đua

- Thưởng cho công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ có hiệu quả kinh tế cao

- Tiền thưởng năng cao chất lượng sản phẩm

- Tiền thưởng do nâng cao năng xuất lao động nhằm khuyến khích người lao động hoàn thành vượt mức giờ lao động .

- Nghiên cứu và áp dụng chế độ nghỉ đẻ đối với các công nhân viên chức là phụ nữ

-Thi hành phạt và kỷ luật đối với những hiện tượng đang làm việc bỏ đi làm công việc riêng tư , cá nhân không xin phép.

II . CÁC KHÁI NIỆM THÀNH PHẨM BÁN HÀNG - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ YÊU CẦU QUẢN LÝ :

II.1 . Khái niệm thành phẩm bán hàng :

Các doanh nghiệp sản xản xuất làm ra các loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế . Các sản phẩm đó được gọi là thành phẩm . Nói một cách đầy đủ hơn thành phẩm là sản phẩm đã đúc kết quy trình công nghệ sản


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm, kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng ở Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm, kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng ở Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà sẽ giúp ích cho bạn.