Đề Tài : Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty liên doanh hoá chất Mosfly Việt NamLỜI NÓI ĐẦU​

1. Sự cần thiết của đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế đang có chuyển biến sâu sắc nên kế toỏn là một cụng việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toỏn và quản lý kinh tế, nú cũn cú vai trũ tớch cực đối với việc quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.

Nền kinh tế thị trường đó mở ra những cơ hội và cũng không ít những thách thức đối với doanh nghiệp , công ty. Doanh nghiệp sản xuất có cai trũ là sản xuất ra những sản phẩm hàng húa cho tiờu dựng của toàn xó hội. Cũn doanh nghiệp thương mại đóng vai trũ quan trọng trong việc cung cấp cỏc sản phẩm, hàng húa tới người tiêu dùng. Mục đích của hoạt động chung của các doanh nghiệp , đó là tối đa hóa lợi nhuận. Điều đó đặt ra vấn đề với các doanh nghiệp là “ làm thế nào để kinh doanh có hiệu quả và đứng vững trên thị trường”.

Với mục đích để kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng phỏt huy hết vai trũ, chức năng vào trong thực tế từ đó đánh giá nhưng ưu nhược điểm cũn tồn tại và đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện việc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại,

Xuất phát từ yêu cầu quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, vận dụng lý luận đó được học và nghiên cứu thêm, kết hợp thực tế thu được tại thực tế, thấy được tầm quan trọng của sự cần thiết phải tỏ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại . Chớnh vỡ vậy em chọn đề tài :

“Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty liên doanh hóa chất Mosfly Việt Nam ( MOSFLY)”

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty liên doanh hoá chất Mosfly Việt Nam (MOSFLY)Mục đích của bài luận văn là vận dụng nhưng lý luận về kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng đó được học và nghiên cứu thực tế ở Chi nhánh công ty LD hóa chất Mosfly Việt Nam. Từ đó phân tích nhưng đề tồn tại nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán ở chi nhánh.


2. Mục đích nghiên cứu và bố cục đề tài

Trong cơ chế thị trường, Hoạt động kinh doanh luôn gặp nhiều khó khăn, nên các doanh nghiệp thường phải nỗ lực hết sức để phát triển thị trường bán hàng của mỡnh. Với cỏc phương thức bán hàng linh hoạt, thanh toán nhanh gọn, giá cả hợp lý, chất lượng và uy tín sảm phẩm được đề cao là một trong nhưng công việc quan trong của doanh nghiệp .

Chớnh vỡ vậy doanh nghiệp phải nhận thức đúng đắn về khâu bán hàng và xác định kết quả bán hàng, nó quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp . Đê góp phần vào cụng tỏc quản lý và đưa ra nhưng đường lối thích hợp để phát triển doanh nghiệp .

Bố cục đề tài được trỡnh bầy với kết cấu gồm 3 chương:

Chương I : Lý luận chung về kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.

Chương II : Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty liên doanh hóa chất Mosfly Việt Nam (MOSFLY)

Chương III : Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhỏnh Cụng ty liờn doanh húa chất Mosfly Việt Nam (MOSFLY).3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Trong thời gian thực tập để áp dụng các kiến thức đó học vào thực tế với mong muốn gúp phần vào cụng tỏc quản lý kinh tế tài chớnh của doanh nghiệp nờn em đó chọn đối tương nghiên cứu là kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Với phạm vi nghiờn cứu thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty liên doanh hóa chất Mosfly Việt Nam (MOSFLY).


4. Nhưng đóng góp chính của đề tài.

Đề tài này đó khỏi quỏt được phần nào tỡnh hỡnh cụng tỏc kế toỏn của Chi nhánh, từ đó đó tỡm ra được một số ưu nhược điểm để có nhưng nhận xét hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty liên doanh hóa chất Mosfly Việt Nam (MOSFLY).

Mặc dù đó cú nhiều cố gắng nhưng thời gian và trỡnh độ cũn hạn chế nên không tránh được những sai sót về đề tài này . Em mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo viên và các anh chị trong phũng kế toỏn của chi nhỏnh đó giỳp đỡ em thực hiện chuyên đề này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cám ơn cô giáo Ths Trần Thị Dung và cỏn bộ phũng kế toỏn chi nhỏnh đó giỳp đỡ em hoàn thành thực tập và bài viết này.CHƯƠNG I ​


Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾ QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

THƯƠNG MẠI

1.1 Khỏi niệm, bản chất, ý nghĩa và nhiệm vụ bỏn hàng.

Khỏi niệm bỏn hàng :

Bỏn hàng hay cũn gọi là tiờu thụ thành phẩm, là cụng đoạn cuối hoàn tất một quá trỡnh sản xuất kinh doanh, là quỏ trỡnh trao đổi thành phẩm tức là chuyển hóa vốn của doanh nghiệp từ trạng thái hiện vật sang hỡnh thỏi giỏ trị. Do đó tiêu thụ là thực hiện giỏ trị của hàng húa.

Bản chất của bỏn hàng :

Là việc chuyển quyền sở hữu về hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ cho khách hàng, doanh nghiệp thu tiền hay được quyền thu tiền. Đó chính là quá trỡnh vận động của vốn kinh doanh từ vốn thành phẩm hàng hoá sang vốn bằng tiền và xác định kết quả.

í nghĩa của bỏn hàng :

Chỉ có thông qua việc bán hàng - giá trị sản phẩm dịch vụ mới được thực hiện do đó mới có điều kiện để thực hiện mục đích của nền sản xuất hàng hoá và tái sản xuất kinh doanh không ngừng được mở rộng. Doanh thu bán hàng sẽ bù đắp được các chi phí bỏ ra, đồng thời kết quả bán hàng sẽ quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . Bỏn hàng tự thõn nú khụng phải là một quỏ trỡnh của sản xuất kinh doanh nhưng nó lại là một khõu cần thiết của tỏi sản xuất xó hội. Vỡ vậy bỏn hàng gúp phần nõng cao năng suất lao động, phục vụ sản xuất tiêu dùng và đời sống xó hội. Nhờ cú hoạt động bán hàng, hàng hoá sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng và thoả món nhu cầu của người tiêu dùng về số lượng


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty liên doanh hoá chất M
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty liên doanh hoá chất M sẽ giúp ích cho bạn.