Đề tài : Tổ chức công tác kế toán tổng hợp CPSX và tính GTSP ở công ty NXK thuỷ sản nam Hà Tĩnh


LỜI NÓI ĐẦU​


Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang chuyển mình theo cơ chế mới – cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Cùng với quá trình chuyển đổi đó nhiều loại hình công ty và doanh nghiệp đã xuất hiện. Các công ty và doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau để tồn tại và phát triển, phải tìm hướng đi thích hợp.

Mục tiêu đầu tiênn đặt ra và cũng là mục tiêu cuối cùng của các công ty và doanh nghiệp trong nền kinh tế là lợi nhuận. Ngay từ khi bước vào hoạt động cũng như trong suốt quá trình phát triển của công ty và doanh nghiệp , các nhà quản lý luôn đưa ra câu hỏi: “Làm thế nào để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp càng cao càng tốt”. Để đạt được mục tiêu đó, một mặt doanh nghiệp phảI có chiến lược thị trường tốt nhằm đẩy mạnh bán ra, mở rộng thị phần, tăng doanh thu . Mặt khác phải hạ thấp giá thành sản phẩm, một biện pháp ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài. Trong doanh nghiệp giá thành là hệ quả tất yếu của quá trình bỏ ra chi phí . Muốn hạ giá thành sản phẩm phải sử dụng tiết kiệm chi phí và có hiệu quả sao cho với lượng chi phí bỏ ra rất ít.

Do vậy, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác hạch toán kinh tế ở bất kỳ doanh nghiệp nào, là trung tâm của toàn bộ quá trình kế toán . Xuất phát từ tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại công ty XN và thuỷ sản nam Hà Tĩnh em đã mạnh dạn đi sau tìm hiểu về đề tài: "Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh".

Bài viết ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chương:

- Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.

- Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Hà Tĩnh.

- Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuát nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh.

Mặc dù đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị phòng kế toán , các bác trong ban quản lý, lãnh đạo công ty, cùng sự hướng dẫn của cô giáo Hoàng Thị Nga – người đã quan tâm chỉ bảo tận tình để em hoàn thành bài viết này. Nhưng do nhận thức còn hạn chế và kinh nghiệm thực tế chưa sâu sắc, thời gian thực tập không nhiều nên bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy cô giáo và đóng góp của độc giả để bài viết của em được hoàn thiện hơn nữa.

CHƯƠNG I

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


I. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

1. Sự cần thiết phải tổ chức khoa học công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.1 Sự cần thiết phải tổ chức khoa học công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tíh giá thành sản phẩm

Trong hoạt động của các doanh nghiệp , chi phí sản xuất luôn gắn liền với việc sử dụng vật tư, tài sản, lao động.

Trong quá trình ấy, quản lý chi phí sản xuất thực chất là quản lý việc sử dụng vật tư tài sản lao động có tiết kiệm và có hợp lý hay không. Mặt khác, chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất là điều kiện để hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp .

Yêu cầu quản lý kinh tế nói chung của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng đòi hỏi phải tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất. Tính đúng là tính toán trung thực và đúng nội dung kinh tế của chi phí đã chi ra. Tính đủ là phải tính đầy đủ những hao phí, không để sót khoản nào.

Trong công tác quản lý kinh tế, người ta sử dụng nhiều phương pháp như:

Hạch toán kế toán , hạch toán thống kê để theo dõi và phân tích. Tuy nhiên, kế toán vẫn được coi là công cụ quan trọng nhất với chức năng ghi chép, tính toán, phản ánh và giám sát một cách thường xuyên liên tục sự vận động của vật tư, tiền vốn, tài sản Kế toán sử dụng cả hai phương pháp đánh giá hiện vật và giá trị; do đó kiểm tra và cung cấp kịp thời những tài liệu về chi phí sản xuất. Chính vì vậy, kế toán và tính giá thành sản phẩm chỉ là việc ghi chép phản ánh một cách đầy đủ trung thực từng loại chi phí về mặt lượng mà còn cả về tính toán theo đúng những nguyên tắc đánh giá và phản ánh đúng giá trị thực tế của chi phí và thời điểm phát sinh theo đúng đối tượng, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác.

Vậy kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không thể thiếu được trong hạch toán kinh doanh, là khâu trung tâm của công tác kế toán . Đây là vấn đề có tính chất nguyên tắc, là yêu cầu bắt buộc để các doanh nghiệp kiểm soát quá trình sản xuất và để Nhà nước kiểm soát quá trình hoạt động của các doanh nghiệp .

1.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Để tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đáp ứng đủ, trung thực kịp thời yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp .

Kế toán cần thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm sản xuất sản phẩm và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để xác định đối tượng tập hợp chi phí và phương pháp tính giá thành sản phẩm thích hợp.

- Tổ chức tập hợp và phân bố từng loại chi phí sản xuất theo đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định bằng phương pháp đã chọn, cung cấp kịp thời những số liệu thông tin tổng hợp về các khoản nộp chi phí và yếu tố chi phí quy định xác định đúng đắn chi phí và sản phẩm dở dang cuối kỳ.

- Vận dụng các phương pháp tính giá thành thích hợp để tính giá thành và giá thành đơn vị của các đối tượng tính giá thành theo đúng các khoản mục quy định và đúng kỳ tính giá thành đã quy định.

- Thường xuyên kiểm tra đối chiếu và định kỳ phân tích định hình các định mức chi phí đối với chi phí nguyên vật liệu , chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp .

- Định kỳ cung cấp các báo cáo về chi phí sản xuất và giá thành cho lãnh đạo doanh nghiệp và tiến hành phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ở công ty Nxuất khẩu thuỷ sản nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ở công ty Nxuất khẩu thuỷ sản nam sẽ giúp ích cho bạn.