Đề Tài : Kế toán CPSX và tính GTSP tại Công ty Bình Minh

[LỜI MỞ ĐẦU

Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp (Khodetai.com) nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu hút được sản phẩm. Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp (Khodetai.com) bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo nên chỉ tiêu chi phí (Khodetai.com) sản xuất. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp (Khodetai.com) phụ thuộc vào việc doanh nghiệp (Khodetai.com) có bảo đảm tự bù đắp được chi phí (Khodetai.com) đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo đảm có lãi hay không. Vì vậy, việc hạch toán đầy đủ chính xác, chi phí (Khodetai.com) sản xuất vào giá thành của sản phẩm là việc làm cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Mặt khác, xét trên góc độ vĩ mô, do các yếu tố sản xuất ở nước ta còn rất hạn chế nên tiết kiệm chi phí (Khodetai.com) sản xuất đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty quản lý kinh tế.

Nhiệm vụ cơ bản của kế toán (Khodetai.com) là không những phải hạch toán đầy đủ chi phí (Khodetai.com) sản xuất, mà còn phải làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chi phí (Khodetai.com) sản xuất, phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của chế độ hạch toán kinh doanh. Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho việc ra quyết định. Để giải quyết được vấn đề đó, phải hoàn thiện công tác kế toán (Khodetai.com) tập hợp chi phí (Khodetai.com) sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công việc này không những mang ý nghĩa về mặt lý luận, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn to lớn cấp bách trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của các doanh nghiệp (Khodetai.com) sản xuất ở nước ta nói chung và Công ty Bình Minh nói riêng.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, cùng sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Quý, trong thời gian thực tập em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Kế toán chi phí (Khodetai.com) sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình Minh” làm báo cáo thực tập.

Kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 3 phần chính:

Chương I: Các vấn đề chung về kế toán (Khodetai.com) chi phí (Khodetai.com) sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Chương II: Thực tế công tác kế toán (Khodetai.com) chi phí (Khodetai.com) sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Bình Minh.

Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán (Khodetai.com) chi phí (Khodetai.com) sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình Minh.

Với kiến thức và trình độ có hạn, chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều với tế nên chuyên đề tốt nghiệp này sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Kính mong sự thông cảm và nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các anh chị trong phòng kế toán (Khodetai.com) công ty Bình Minh để chuyên đề được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Quý cùng các anh chị trong phòng kế toán (Khodetai.com) công ty Bình Minh trong quá trình học tập nghiên cứu đã giúp đỡ em hoàn thiện chuyên đề này.


Hà nội, tháng 8 năm 2003

CHƯƠNG I

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM


1.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp

Trong doanh nghiệp (Khodetai.com) sản xuất công nghiệp, việc tổ chức công tác kế toán (Khodetai.com), vận dụng các phương pháp kỹ thuật hạchtoán đặc biệt đặcbiệt là vận dụng phương pháp kế toán (Khodetai.com) tập hợp, phân bổ chi phí (Khodetai.com) sản xuất, và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong phạm vi ngành sản xuất công nghiệp bắt nguồn từ những đặc điểm của quy trình công nghệ kỹ thuật và tổ chức sản xuất từ tính đa dạng và khối lượng sản phẩm được sản xuất ra, nói cách khác là bắt nguồn từ loại hình sản xuất của doanh nghiệp (Khodetai.com). Việc nghiên cứu loại hình sản xuất của doanh nghiệp (Khodetai.com) sẽ giúp cho việc tổ chức công tác kế toán (Khodetai.com) trong doanh nghiệp (Khodetai.com) được hợp lý, vận dụng các phương pháp kỹ thuật hạch toán được đúng đắn. và do đó phát huy được chức năng, vai trò và vị trí của kế toán (Khodetai.com) trong công tác kế toán (Khodetai.com) quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp (Khodetai.com) nói Chung và quản lý chi phí (Khodetai.com) sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng.

Từ ngành kinh tế cấp I sẽ được phân chia thành ngành kinh tế cấp II, cấp III có loại hình công nghệ sản xuất tính chất quy trình công nghệ, phương pháp sản xuất sản phẩm, định kỳ sản xuất và sự lặp lại của sản phẩm sản xuất ra khác nhau. Để nghiên cứu các loại hình sản xuất công nghiệp cần phải tiến hành phân loại sản xuất công nghiệp theo những tiêu thức khác nhau như: phân loại theo loại hình công nghệ sản xuất, phân loại theo tính chất của quy ỷình công nghệ, phân loại theo phương pháp sản xuất sản phẩm và sự lặp lại của sản phẩm sản xuất ra.

1.2 Khái niệm chi phí (Khodetai.com) sản xuất và các cách phân loai CPSX (Khodetai.com) chủ yếu.

1.2.1 Khái niệm chi phí (Khodetai.com) sản xuất.

CPSX (Khodetai.com) là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chiphí cần thiết khác mà doanh nghiệp (Khodetai.com) chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kì.

1.2.2 Các cách phân loại CPSX (Khodetai.com) chủ yếu.

1.2.2.1 Phân loại CPSX (Khodetai.com) theo tính chất kinh tế (yếu tố chi phí (Khodetai.com)).

Theo cách phân loại này, những khoản chi phí (Khodetai.com) có chung tính chất (nội dung) kinh tế được xếp chung vào một yếu tố, không kể chi phí (Khodetai.com) đó phát sinh ở địa điểm nào dùng vào mục đích gì trong sản xuất kinh doanh. . Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, toàn bộ chi phí (Khodetai.com) được chia htành năm yếu tố:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu (Khodetai.com) chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ, . sử dụng vào sản xuất kinh doanh trong kì báo cáo.

- Chi phí nhân công: Các chi phí (Khodetai.com) trả cho người lao động (thường xuyên hay tạm thời) về tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, trợ cấp có tính chất lương trong kì báo cáo, và các khoản trích theo lương (BHXH, KPCĐ, BHYT)

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Bao gồm chi phí (Khodetai.com) khấu hao toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp (Khodetai.com) phải trích trong kỳ báo cáo.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài:Bao gồm các chi phí (Khodetai.com) về nhận cung cấpdịch vụ từ các đơn vị khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (Khodetai.com) kì báo cáo như: điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các dịch vụ khác.

- Chi phí khác bằng tiền: Bao gồm các chi phí (Khodetai.com) sản xuất kinh doanh chưa phản ánh ở các chỉ tiêu trên, đã chi bằng tiền trong kì báo cáo như: tiếp khách, hội họp, thuê quảng cáo.

1.2.2.2 Phân loại CPSX (Khodetai.com) theo công dụng kinh tế chi phí (Khodetai.com)( khoản mục chi phí (Khodetai.com) ).

Những CPSX (Khodetai.com) có cùng mục đích, công dụng được sắp xếp vào một khoản chi phí (Khodetai.com), không phân biệt nội dung kinh tế của chi phí (Khodetai.com).

Theo quy định hiện hành, CPSX (Khodetai.com) ở Việt Nam bao gồm ba khoản mục chi phí (Khodetai.com):


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính GTSP tại Công ty Bình Minh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính GTSP tại Công ty Bình Minh sẽ giúp ích cho bạn.