Đề tài: Tổ chức công tác kế toán bán hàng theo phương pháp thích hợp trong nền kinh tế thị trường


Luận văn dài 67 trang:
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến lớn. Các doanh nghiệp sản xuất không thể thụ động chờ đợi Nhà nước tiêu thụ giúp những sản phẩm hàng hóa mình làm ra. Thay vào đó các doanh nghiệp này phải tìm tới thị trường, tự tìm bạn hàng, tự tìm hiểu nhu cầu thị trường để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toán được các nhà kinh tế coi như ngôn ngữ kinh doanh, nó được coi là nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho việc đưa ra quyết định phù hợp với đối tượng sử dụng thông tin. Cũng với quan niệm đó kế toán tiêu thụ trở nên có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà kinh doanh.
MỤC LỤC


Trang

Lời nói đầu
1

Phần 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng trong kinh doanh thương mại
3
I.
Khái quát về chức năng và đặc điểm kinh doanh thương mại
3
II.
Hạch toán tổng hợp tiêu thụ
5
III.
Hạch toán tiêu thụ trong kinh doanh thương mại nội địa
36
IV.
Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu
41

Phần 2: Thực trạng hạch toán tiêu thụ theo các phương pháp tại công ty TNHH Điện tử - Tin học Phương Đông
50
I.
Tổng quan về hoạt động và quản lý kinh doanh của công ty TNHH Điện tử - Tin học Phương Đông
50
II.
Nội dung kế toán một số phần hành chủ yếu ở công ty
56
III.
Tình hình tổ chức công tác kế toán bán hàng của công ty
60

Kết luận
65


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng theo phương pháp thích hợp trong nền kinh tế thị trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng theo phương pháp thích hợp trong nền kinh tế thị trường sẽ giúp ích cho bạn.