Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Luận văn chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá th

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá th


  Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh là một tất yếu khách quan. Trước xu thế hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế đã và đang diễn ra ngày một sâu và rộng, cạnh tranh lại càng trở nên khốc liệt hơn. Bất kì một doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức để có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng kịp thời nhu cầu luôn biến đổi của thị trường và quan trọng nhất là tìm ra những biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm chi phí sản xuất, nhằm hạ giá thành sản phẩm. Sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành hợp lý sẽ là lợi thế rất lớn, giúp doanh nghiệp có thể chiến thắng trong cạnh tranh, mở rộng thị phần.

  Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, đã và đang giữ vai trò quyết định trong việc tạo ra cơ sở vật chất, kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố quyết định làm thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước. Sản phẩm của ngành xây dựng chính là nền tảng để đưa đất nước đi lên trở thành một nước công nghiệp. Xuất phát từ những đặc thù riêng của ngành cũng như sản phẩm xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xây lắp luôn phải chịu tác động không nhỏ của các yếu tố rủi ro về giá cả, lãi suất, các yếu tố tự nhiên, môi trường kinh tế, chính trị, xã hội. Trong khi đó, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành đã và đang diễn ra ngày một mạnh mẽ, đó là sự cạnh tranh về giá, chất lượng công trình, quy mô hoạt động, cũng như uy tín, thương hiệu. Do đó, đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp không những phải am hiểu thật sâu rộng về lĩnh vực này mà còn phải luôn nắm bắt thông tin kinh tế - tài chính của doanh nghiệp mình cũng như thông tin kinh tế chính trị, thông tin thị trường để có thể đưa ra quyết định đúng đắn, nhanh chóng. Kế toán với vai trò là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế - tài chính, có nhiệm vụ thu thập, xử lí và cung cấp các thông tin kịp thời cho việc ra quyết định phù hợp với từng giai đoạn và tình hình hoạt động của công ty. Trong đó, thông tin về chi phí sản xuất và giá thành có vai trò rất quan trọng trong việc phân tích, phản ánh tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu quả từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và đề ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Do vậy, việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành là một khâu hết sức quan trọng trong hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp xây lắp nói riêng và của các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân nói chung.

  Xuất phát từ nhận thức về vai trò của các doanh nghiệp xây lắp trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay và tầm quan trọng của việc tổ chức công tác kế toán chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp xây dựng, em đã quyết định chọn nghiên cứu đề tài “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng số 2” cho Luận văn tốt nghiệp của mình.

  Nội dung Luận văn gồm có 3 chương:

  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp

  Chương 2: Tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 – Vinaconex.

  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Vinaconex.  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1 3

  NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

  1.1. ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NGÀNH XÂY DỰNG VÀ SẢN PHẨM XÂY LẮP 3

  1.1.1. Đặc trưng cơ bản của ngành xây dựng 3

  1.1.2. Đặc trưng cơ bản của sản phẩm xây lắp: 4

  1.2. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4

  1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 4

  1.2.1.1. Chi phí sản xuất 4

  1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4

  1.2.2. Giá thành và các loại giá thành 7

  1.2.2.1. Khái niệm giá thành 7

  1.2.2.2. Các loại giá thành 7

  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành 8

  1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9

  1.3. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH 10

  1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định 10

  1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định 11

  1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 11

  1.4. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 12

  1.4.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 12

  1.4.1.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp 12

  1.4.1.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp 12

  1.4.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13

  1.4.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13

  1.4.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 15

  1.4.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 16

  1.4.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 18

  1.4.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 20

  1.5. TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 21

  1.5.1. Kỳ tính giá thành 21

  1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 21

  1.5.3. Các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp 22

  1.6. TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH 24

  1.7. KẾ TOÁN CFSX VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KẾ TOÁN MÁY 25

  1.7.1. Nguyên tắc chung 25

  1.7.2. Quy trình kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 26

  CHƯƠNG 2 27

  TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY DỰNG SỐ 2 – VINACONEX. 27

  2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - VINACONEX 27

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27

  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí của công ty 32

  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 34

  2.1.4.1. Bộ máy kế toán của công ty 34

  2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán 35

  2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUÂT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY VINACONEX 2 37

  2.2.1. Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 37

  2.2.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 37

  2.2.1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 40

  2.2.1.3. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 41

  2.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 62

  2.2.1.5. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 70

  2.2.1.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 78

  2.2.1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 85

  2.2.1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 86

  2.2.2. Thực tế công tác tính giá thành 89

  2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành 89

  2.2.2.2. Kỳ tính giá thành 89

  2.2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang 89

  2.2.2.4. Phương pháp tính giá thành 90

  CHƯƠNG 3 93

  MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 93

  3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 93

  3.1.1. Những ưu điểm về công tác kế toán nói chung và công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng tại Công ty 94

  3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại về công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Vinaconex 2 98

  3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 104

  3.2.1. Về kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 104

  3.2.2. Về kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 107

  3.2.3. Về kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 108

  3.2.4. Về kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 110

  3.2.5, Về việc hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 112

  3.2.6, Về công tác tập hợp chứng từ kế toán 113

  3.2.7. Về việc theo dõi thanh quyết toán các khoản tạm ứng 113

  3.2.8. Về việc hạch toán các khoản công nợ (phải trả cho người bán và phải trả cho người lao động) 114

  KẾT LUẬN 116

  MỤC LỤC 118


  Xem Thêm: Luận văn chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá th
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá th sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status