Đề tài: Hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ VINAFCO


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LĐ CỦA CÔNG TY VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ VINAFCO


1.1. Đặc điểm ngành nghề KD tại Công ty TNH Vận tải & DV VINAFCO

1.2 Đặc điểm lao động của Công ty

1.3. Các hình thức trả lương của Công ty

1.4. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ VINAFCO

1.4.1 Bảo hiểm xã hội

1.4.2 Bảo hiểm y tế

1.4.3 Kinh phí công đoàn

1.4.4 Bảo hiểm thất nghiệp

1.4.5 Thuế thu nhập cá nhân

1.5 Đặc điểm quản lý tiền lương, khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ VINAFCO


Chương 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ VINAFCO

2.1 Kế toán tiền lương tại Công ty VINAFCO

2.1 Kế toán tiền lương tại công ty VINAFCO

2.1.1 Chứng từ sử dụng

2.1.2 Phương pháp tính lương

2.1.3 Tài khoản sử dụng

2.1.4 Quy trình kế toán chi tiết

2.1.4 Quy trình kế toán tổng hợp

2.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNH VT & DV VINAFCO

2.2.1 Chứng từ sử dụng

2.2.2 Tài khoản sử dụng

2.2.3 Quy trình kế toán chi tiết

2.2.4 Quy trình kế toán tổng hợp


Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ VINAFCO

3.1 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ VINAFCO

3.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ VINAFCO

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ VIN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ VIN sẽ giúp ích cho bạn.