Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY SÔCÔLA BỈ


1.1. Đặc điểm sản phẩm của công ty

1.1.1.Thị trường tiêu thụ sản phẩm

1.1.2. Danh mục sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng

1.1.3. Loại hình và thời gian sản xuất

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty Belcholat

1.2.1. Quy trình công nghệ

1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Belcholat

1.3. Quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SÔCÔLA BỈ

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Belcholat

2.1.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.3.Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.4.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.4.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.4.2.Tổng hợp chi phí sản xuất

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty

2.2.1. Đối tượngvà phương pháp tính giá thành của công ty

2.3. Báo cáo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔCÔLA BỈ

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1 Những ưu điểm

3.1.2 Những nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Một số biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sôcôla Bỉ


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ sẽ giúp ích cho bạn.