Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc phòng


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26


1.1. Đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu tại công ty cổ phần 26

1.1.1. Một vài nét tổng quát về công ty cổ phần 26

1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần 26

1.1.3. Vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất của công ty

1.1.4 Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu

1.1.5 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu

1.1.6. Phân công công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty

1.1.7. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại công ty

1.1.8 Tính giá nguyên vật liệu tại công ty cổ phần 26

1.1.8.1 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu nhập kho

1.1.8.2 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất khoCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26


2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần 26

2.1.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho

2.1.2 Đối với xuất kho nguyên vật liệu

2.1.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu

2.1.4 Quy trình hạch toán ở phòng kế toán

2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cổ phần 26

2.2.1. Tài khoản sử dụng

2.2.2 Kế toán tổng hợp nhập vật liệu

2.2.3 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu

2.2.4. Công tác kế toán nguyên vật liệu thừa trong kiểm kê


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần 26

3.2.1. Xây dựng sổ danh điểm vật tư thống nhất cho toàn công ty

3.2.2 Về chế độ kế toán và phần mềm kế toán

3.2.3 Về phương pháp hạch toán chi tiết NVL

3.2.4 Về chi phí vận chuyển NVL

3.2.5. Hoàn thiện khoản tạm ứng mua vật liệu


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc phòng sẽ giúp ích cho bạn.