Đề tài: Thực trạng và đánh giá về tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Thăng Long


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Thăng Long

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây

1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần TM & XNK Thăng Long

1.2.1. Ngành nghề kinh doanh của công ty

1.2.2. Đặc điểm quy trình hoạt động kinh doanh

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần TM & XNK Thăng Long

1.3.1. Đặc điểm chung

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.1.1. Mô hình bộ máy

2.1.2. Phân công lao động trong bộ máy

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán

2.2.1. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung

2.2.2. Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ

2.2.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản

2.2.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ

2.2.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo

2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu

2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền

2.3.2. Kế toán mua hàng và thanh toán với người bán

2.3.3. Kế toán bán hàng và thanh toán với người mua

2.4. Thực trạng kế toán phần hành “Bán hàng và thanh toán với người mua” tại Công ty Cổ phần TM& XNK Thăng Long

2.4.1. Đặc điểm kế toán “Bán hàng và thanh toán với người mua”

2.4.2. Các chứng từ sử dụng

2.3.3. Kế toán chi tiết

2.3.4. Kế toán sổ tổng hợpCHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG


3.1. Những ưu điểm

3.2. Những tồn tại và nguyên nhân

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần TM & XNK Thăng Long


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực trạng và đánh giá về tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cố phần Thương mại và Xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và đánh giá về tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cố phần Thương mại và Xuất sẽ giúp ích cho bạn.