Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp than 917

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp than 917


  MỤC LỤC


  PHẦN THỨ NHẤT : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG 1

  DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1

  I. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 1

  1. Khái niệm về nguyên vật liệu. 1

  2. Đặc điểm của nguyên vật liệu. 1

  3. Nhiệm vụ của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 2

  II. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. 2

  1. Phân loại nguyên vật liệu. 2

  2. Đánh giá nguyên vật liệu. 3

  2.1. Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế. 4

  2.2. Đánh giá nguyên vật liệu theo giá hạch toán 5

  III. Nội dung công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 6

  1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 6

  1.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 6

  1.2 Sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu 6

  1.3 Thủ tục chứng từ xuất nhập nguyên vật liệu 7

  1.4 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 8

  2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 10

  2.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 10

  2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 11

  PHẦN THỨ HAI : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 13

  TẠI XÍ NGHIỆP THAN 917 13

  I. Giới thiệu chung về xí nghiệp than 917. 13

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp. 13

  2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp Than 917. 15

  2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp than 917.( Xem phụ lục số 7) 15

  2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại Xí nghiệp Than 917. 16

  3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp than 917. 17

  3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ( Xem phụ lục số 9 ) 17

  4. Một số đặc điểm về phần hành kế toán. 17

  4.1. Kế toán nguyên vật liệu 17

  4.2. Kế toán Tài sản cố định 17

  4.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 18

  4.4. Kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành 18

  4.5. Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 18

  II. Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp than 917. 18

  1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Xí nghiệp. 18

  2. Đánh giá nguyên vật liệu tại Xí nghiệp. 19

  2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho. 19

  2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho 20

  3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Xí nghiệp than 917. 21

  4. Thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu. 21

  4.1. Thủ tục nhập kho 21

  4.2. Thủ tục xuất kho 22

  5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Xí nghiệp than 917. 22

  5.1 Tài khoản kế toán sử dụng 22

  5.2. Chứng từ kế toán sử dụng 23

  5.3. Sổ kế toán sử dụng 23

  5.4.Trình tự hạch toán kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 23

  6. Tổ chức kiểm kê kho nguyên vật liệu. 26

  PHẦN THỨ BA : MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 27

  TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP THAN 917 27

  I. Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp. 27

  II Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp than 917 Quảng Ninh. 30
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  1. Giáo trình kế toán chuyên sâu

  Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội

  2. Hệ thống tài khoản kế toán

  Nhà xuất bản tài chính – 2000

  3. Giáo trình kế toán tài chính

  Học viện tài chính

  4. Quy định cụ thể áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp

  Xí nghiệp than 917

  5. Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

  Nhà xuất bản Tài chính 1998

  6. Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ và sổ kế toán.

  Nhà xuất bản thống kê

  7. Tạp chí tài chính

  8. Thời báo kinh tế


  Xem Thêm: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp than 917
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp than 917 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status