Đề tài: Tìm hiểu mô hình tổ chức bộ máy quản lí, cách thức tổ chức phòng kế toán, hình thức kế toán doanh nghiệp đang áp dụng


PHẦN I
TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TỪ LIÊM.
1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà trước đây là xí nghiệp Xây dựng Từ Liêm thành lập từ năm 1974. Đến năm 1993, công ty đã phát triển thành một doanh nghiệp nhà nước, trên cơ sở sát nhập ba công ty lại:
- Xí nghiệp gạch Tây Mỗ
- Xí nghiệp xây dựng Phú Diễn
- Xí nghiệp vận tải thủy
Theo Quyết định số 1184/QĐ-UB của UBND huyện Từ Liêm sáp nhập 3 xí nghiệp là: Xí nghiệp gạch Tây Mỗ, Xínghiệp xây dựng Phú Diễn và Xí nghiệp vận tải thuỷ, ngày 24 tháng 3 năm 1993 lấy tên là Công ty vận tải sản xuất vật liệu xây dựng thuộc UBND huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Lấy tên là Công ty vận tải sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm, Hà Nội, theo quyết định số 1184/QĐ-UB, ngày 24 tháng 3 năm 1993.
PHẦN I
TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TỪ LIÊM.
1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà
3. Đặc điểm công tác quản lý sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà
4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà
PHẦN II
THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ
thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà
1. Đặc điểm chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà
2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà
3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
PHẦN III
NHẬN XÉT


Xem Thêm: Tìm hiểu mô hình tổ chức bộ máy quản lí, cách thức tổ chức phòng kế toán, hình thức kế toán doanh ng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu mô hình tổ chức bộ máy quản lí, cách thức tổ chức phòng kế toán, hình thức kế toán doanh ng sẽ giúp ích cho bạn.