Đề tài: Hạch toán một số nghiệp vụ tại Công ty TNHH Huyền Dương


Báo cáo dài 89 trang:
LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam đang hướng tới con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là sự góp mặt trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa qua là một động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện nền kinh tế. Cùng với sự kiện trên, trong những năm gần đây cơ chế quản lý của Nhà nước đã có nhiều biến đổi tích cực làm cho thị trường Việt Nam phong phú và đa dạng hơn đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện nay.
Trong nền kinh tế của nước ta hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp đều chịu quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh và sự tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động của mình. Đối với các doanh nghiệp thương mại hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân chia lợi nhuận, sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp chính vì lý do đó mà các doanh nghiệp đòi hỏi phải có một cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp lôgic, đồng bộ cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao có thể xử lý tình huống bất kỳ khi có sự thay đổi của thị trường. Để đạt được hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh ngoài cơ cấu quản lý phải tính đến một phần rất quan trọng đó là cơ chế hạch toán. Có xác định được tất cả các dữ liệu liên quan đến vấn đề tài chính của công ty hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người kế toán. Đây là công cụ đắc lực để điều hành và quản lý mọi nghiệp vụ diễn ra tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, những kế hoạch đặt ra không thể tránh khỏi thiếu sót của yếu tố khách quan gây ra nên việc thực hiện tốt chức năng của mỗi bộ phận trong công ty kết hợp với cách làm việc khoa học, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời là điểm mấu chốt để tăng lợi nhuận.
MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU


2

Phần 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HUYỀN DƯƠNG


3


1.


Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Huyền Dương


3


2.


Mô hình tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban


4


3.


Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua


5

Phần 2: HẠCH TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY


7


1.


Những vấn đề chung về hạch toán


7


2.


Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty


11


3.


Các phần hành kế toán tại doanh nghiệp


12

Phần 3: NHẬN XÉT NHỮNG ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY


96


1.
Nhận xét chung về tình hình tổ chức và quản lý của các bộ phậ

97


2.


Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện các phần hành kế toán tại công ty


97


Xem Thêm: Hạch toán một số nghiệp vụ tại Công ty TNHH Huyền Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán một số nghiệp vụ tại Công ty TNHH Huyền Dương sẽ giúp ích cho bạn.