Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


  BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

  (Theo phương pháp trực tiếp) (*)

  Năm .

  Đơn vị tính: .

  Chỉ tiêu Mã số Thuyết

  minh

  Năm

  nay

  Năm

  trước

  1 2 3 4 5

  I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

  1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01

  2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02

  3. Tiền chi trả cho người lao động 03

  4. Tiền chi trả lãi vay 04

  5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05

  6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06

  7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20

  II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

  1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn

  khác

  21

  2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn

  khác

  22

  3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23

  4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24

  5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25

  6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

  7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30

  III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

  1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31

  2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của

  doanh nghiệp đã phát hành

  32

  3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33

  4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34

  5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

  6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40

  Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50

  Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60

  Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

  Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 VII.34

  Lập, ngày . tháng . năm .

  Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng


  Xem Thêm: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status