Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH ABC do chi nhánh công ty TNH

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH ABC do chi nhánh công ty TNH


  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong những năm gần đây, với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã được hình thành và nhanh chóng phát triển ở Việt Nam, trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và góp phần nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm toán thông qua kiểm toán BCTC đã tham gia tích cực vào việc kiểm tra, đánh giá, xác nhận độ tin cậy của các thông tin kinh tế tài chính, góp phần đáng kể vào hoạt động sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp và thu hút các hoạt động đầu tư của nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy, nhu cầu kiểm toán về BCTC hiện nay là rất lớn, đòi hỏi chất lượng kiểm toán ngày càng nâng cao.

  Trong các doanh nghiệp hiện nay, tiền giữ vai trò rất quan trọng, vì nó có liên quan đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Thông qua các quan hệ thu chi, tiền liên quan đến tất cả các chu trình kế toán như mua hàng và thanh toán, bán hàng và thu tiền, tiền lương nhân viên, tiếp nhận và hoàn trả vốn Mặt khác, do đặc điểm của tiền là gọn nhẹ, dễ vận chuyển, biển thủ, gian lận nên khoản mục này có rủi ro tiềm tàng rất cao. Vì thế trong mọi cuộc kiểm toán BCTC, tiền được coi là khoản mục trọng yếu.

  Trong quá trình thực tập tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán Vũ Hồng tại Đà Nẵng, được sự giúp đỡ của các anh chị kiểm toán viên trong công ty, cùng với sự nỗ lực của bản thân, em đã nhận thấy tầm quan trọng của khoản mục tiền trên BCTC nên đã chọn đề tài: “Công tác kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH ABC do chi nhánh công ty TNHH kiểm toán Vũ Hồng tại Đà Nẵng thực hiện”. Bài chuyên đề này gồm 3 phần:

  Phần I: Cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán BCTC

  Phần II: Thực tế công tác kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH ABC do chi nhánh công ty TNHH kiểm toán Vũ Hồng tại Đà Nẵng thực hiện

  Phần III: Một số ý kiến nhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện qui trinh kiểm toán khoản mục tiền do chi nhánh công ty TNHH kiểm toán Vũ Hồng tại Đà Nẵng thực hiện

  Trong thời gian thực tập và viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp, em đã nhận được sự chỉ bảo và hướng dẫn nhiệt tình của cô Trần Thị Yến Phượng cùng các anh chị KTV trong chi nhánh công ty TNHH kiểm toán Vũ Hồng tại Đà Nẵng. Tuy nhiên do những hạn chế về mặt kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn nên chuyên đề tốt nghiệp của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp của thầy cô và anh chị trong công ty để chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

  Em xin chân thành cảm ơn!
  KẾT LUẬN

  Thực sự kiểm toán có đóng 1 vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Kiểm toán là công cụ để nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô, giúp các nhà đầu tư tìm được thông tin trung thực khách quan để có hướng đầu tư đúng đắn và những quyết định đầu tư này được đảm bảo về lợi ích kinh tế và pháp lý.Thông qua hoạt động kiểm toán, các doanh nghiệp đã tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và hạn chế được các sai phạm tiềm tàng.

  Kiểm toán đối với tiền trong kiểm toán BCTC không thể tách rời việc kiểm toán đối với các khoản mục có liên quan. Mặt khác khả năng sai phạm đối với khoản mục tiền là rất lớn và khoản mục này thường được đánh giá là trọng yếu trong mọi cuộc kiểm toán, điều này càng làm cho việc kiểm toán đối với tiền càng trở nên quan trọng trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp.

  Với chuyên đề tốt nghiệp này, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian, cũng như sự hiểu biết nên sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Vì thế, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô để bài viết thêm hoàn thiện. Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn Ban Giám Đốc cùng toàn thể các anh chị trong công ty đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo em trong thời gian vừa qua. Đồng thời, em xin trân trọng cảm ơn cô Trần Thị Yến Phượng – người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này.

  Em xin chân thành cảm ơn!

  Đà Nẵng, tháng 04 năm 2011

  Sinh viên thực hiện

  MỤC LỤC

  Lời mở đầu

  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC 1

  I. Khái quát chung về kiểm toán BCTC 1

  1. Khái niệm 1

  2. Đối tượng của kiểm toán BCTC 1

  3. Mục tiêu của kiểm toán BCTC 1

  4. Các cách tiếp cận trong BCTC 2

  5. Các phương pháp kiểm toán BCTC 2

  II. Khoản mục tiền đối với vấn đề kiểm toán 2

  1. Khái niệm 2

  2. Phân loại 3

  3.Nguyên tắc hạch toán tiền 3

  4. Hạch toán kế toán tiền 3

  4.1. Hạch toán kế toán tiền mặt 3

  4.2. Hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng 4

  4.2. Hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng 5

  5. Đặc điểm nội dung của tiền tệ 5

  III. Kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán BCTC 5

  1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền 5

  2. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền 6

  2.1. Yêu cầu của kiểm soát nội bộ 6

  2.2. Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ 6

  2.3. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền 7

  2.3.1. Kiểm soát nội bộ đối với thu tiền 7

  2.3.2. Kiểm soát nội bộ đối với chi tiền 7

  IV. Qui trình kiểm toán khoản mục tiền 8

  1. Lập kế hoạch 8

  1.1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 8

  1.2. Thu thập thông tin 9

  1.3. Thực hiện thủ tục phân tích 9

  1.4. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ 9

  1.5. Xác lập mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán 9

  1.5.1. Xác lập mức trọng yếu 9

  1.5.2. Đánh giá rủi ro kiểm toán 10

  1.6. Chương trinh kiểm toán 10

  2. Thực hiện kiểm toán 11

  2.1. Kiểm toán tiền mặt 11

  2.1.1. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 11

  2.1.2. Thực hiện thủ tục phân tích 12

  2.1.3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm chi tiết 12

  2.2. Kiểm toán tiền gửi ngân hàng 13

  2.2.1. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 13

  2.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích 14

  2.2.3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm chi tiết 14

  2.3. Kiểm toán tiền đang chuyển 15

  2.3.1. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 15

  2.3.2. Thực hiện thủ tục phân tích 15

  2.3.3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm chi tiết 15

  3. Kết thúc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán 16

  3.1. Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kế thúc niên độ 16

  3.2. Xem xét giả thiết về tính hoạt động liên tục của doanh nghiệp 16

  3.3. Đánh giá kết quả 16

  3.4. Rà soát lại hồ sơ kiểm toán 17

  PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÀNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VŨ HỒNG THỰC HIỆN 18

  I. Khái quát về công ty TNHH kiểm toán Vũ Hồng 18

  1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH kiểm toán Vũ Hồng 18

  2. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 19

  2.1. Cơ cấu tổ chức 19

  2.2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận 19

  3. Tổ chức kế toán tại công ty 20

  3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 20

  3.2. Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty 20

  II. Thực tế công tác kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán BCTC do chi nhánh công ty TNHH kiểm toán Vũ Hồng tại Đà Nẵng thực hiện 20

  1. Lập kế hoạch kiểm toán 20

  1.1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 20

  1.1.1. Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán 20

  1.1.2. Lựa chọn KTV 21

  1.1.3. Hợp đồng kiểm toán 21

  1.2. Thu thập thông tin 22

  1.3. Thực hiện thủ tục phân tích 22

  1.4. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ 23

  1.5. Xác lập mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán 24

  1.5.1. Xác lập mức trọng yếu 24

  1.5.2. Đánh giả rủi ro kiểm toán 24

  1.6. Lập chương trình kiểm toán 25

  2. Thực hiện kiểm toán 26

  2.1. Kiểm toán tiền mặt 26

  2.1.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 26

  2.1.2. Thực hiện thủ tục phân tích 27

  2.1.3. Thực hiện thử nghiệm chi tiết 28

  2.2. Kiểm toán tiền gửi ngân hàng 32

  2.2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 32

  2.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích 32

  2.2.3. Kiểm tra chi tiết tiền gửi ngân hàng 32

  2.3. Kiểm toán tiền đang chuyển 36

  3. Kết thúc kiểm toán 37

  3.1. Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ 37

  3.2. Rà soát lại hồ sơ kiểm toán 37

  3.3. Lập báo cáo kiểm toán 38

  PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VŨ HỒNG TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN 40

  I. Nhận xét về qui trình kiểm toán khoản mục tiền do chi nhánh công ty TNHH kiểm toán Vũ Hồng tại Đà Nẵng thực hiện 40

  1. Ưu điểm 40

  2. Những vấn đề còn tồn tại 40

  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình kiểm toán khoản mục tiền do công ty TNHH kiểm toán Vũ Hồng thực hiện 42

  Kết luận


  Xem Thêm: Công tác kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH ABC do chi nhánh công ty TNH
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH ABC do chi nhánh công ty TNH sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status