Đề tài: Những đặc điểm và ý kiến nhận xét về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vistar


MỤC LỤC​LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1:NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VISTAR

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh

1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Vistar

1.4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Vistar

1.4.2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý


PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VISTAR

2.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Công Ty

2.3. Đặc điểm tổ chức chứng từ kế toán

2.4. Đặc điểm tổ chức hệ thống tài khoản

2.5. Đặc điểm tổ chức sổ sách kế toán của Công ty

2.6. Đặc điểm tổ chức báo cáo kế toán của công ty

2.7. Đặc điểm tỏ chức các phần hành kế toán chủ yếu

PHẦN 3: NHỮNG Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TYƯu điểm

Nhược điểm

Một số ý kiến đề xuất

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Những đặc điểm và ý kiến nhận xét về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những đặc điểm và ý kiến nhận xét về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương sẽ giúp ích cho bạn.