Đề tài: Thực tiễn tổ chức bán tài sản kê biên và thanh toán tiền bán tài sản để thi hành án dân sự ở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tỉnh Hải Dương


GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

Khi nhắc đến các cơ quan tư pháp người ta thường hay nhắc đến các cơ quan như Tòa án; Viện kiểm sóat, trong khi đó cơ quan Thi hành án lại không hay được nhắc đến. Mặc dự không được nhắc đến nhiều nhưng cơ quan Thi hành án có vai trò rất quan trọng đến việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Thực tiễn cuộc sống cho thấy, việc Tũa ỏn ban hành những bản ỏn, quyết định công bằng đúng pháp luật có ý nghĩa quan trọng nhưng yêu cầu có tính quyết định là thực thi hiệu quả những bản án, quyết định đó theo đúng trỡnh tự, thủ tục phỏp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, xó hội và cụng dõn.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi hành án, qua quá trỡnh thực tập ở địa phương em đó chọn đề tài “ Thực tiễn tổ chức bán tài sản kê biên và thanh toán tiền bán tài sản để thi hành án dân sự ở địa phương” làm đề tài nghiên cứu cho quá trỡnh thực tập. Qua đó để cú cỏi nhỡn toàn diện nhất về cụng tỏc thi hành án dân sự tại địa phương. Chuyên đề thực tập của em được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tỡnh của cơ quan Thi hành án tỉnh Hải Dương và đặc biệt sự giúp đỡ của các cô, các chú nơi em thực tập là Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tỉnh Hải Dương.
Do thời gian nghiờn cứu hạn hẹp, giới hạn trang viết bị hạn chế, đặc biệt đây là một đề tài nghiên cứu rất mới mẻ ở cấp độ chuyên đề thực tập nên bài viết của em khụng thể trỏnh khỏi những hạn chế, thiếu xót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý chõn thành của cỏc thầy cụ giỏo hướng dẫn, các bạn đọc và độc giả quan tâm.Xem Thêm: Thực tiễn tổ chức bán tài sản kê biên và thanh toán tiền bán tài sản để thi hành án dân sự ở Trung t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tiễn tổ chức bán tài sản kê biên và thanh toán tiền bán tài sản để thi hành án dân sự ở Trung t sẽ giúp ích cho bạn.