Báo cáo thực tập: Công tác hạch toán, kế toán vật liệu tại công ty Cơ điện – xây dựng –NN & TL Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU


Trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đẫ và đang chở thành cơ chế vận hành của nền kinh tế . Hiện nay , trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp sản xuất nói riêng , quy mô hoạt động sản xuất không ngừng đổi mới và phát triển.


Cho đến nay, cùng với chính sách mở cửa của doanh nghiệp sản xuất đã góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế trên đà ổn định và đi lên. Bên cạnh đó có thể tồn tại và đứng vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt đó mỗi doanh nghiệp sản xuất cũng phải không gừng phấn đấu nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng cao và giá thành hạ.


Nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ là tài sản lưu động để tạo ra hình thái vật chất của lưu động, là yếu tố quan trọng không thể thiếu được của quá trình sản xuất. Tỷ trọng của nguyên vật liệu trong tổng chi phí sản xuất và giá thành của sản phẩm rất lớn. Do đó, công tác quản lý nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ là nhiệm vụ cấp thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Hạch toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ được thực hiện một cách nghiêm túc mới có thể đảm bảo cho việc cung cấp vật liệu kịp thời, đồng bộ cho nhu cầu sản xuất và kiểm tra, ngăn ngừa các hiện tượng hao hụt, mất mát lãng phí vật liệu trong các khâu của quá trình sản xuất. Nhờ đó doanh nghiệp có thể giảm bớt chi phí, tiếp kiệm vốn, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.


Là một đơn vị chuyên sản xuất sản phẩm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, sản phẩm của công ty đã có mặt trên thị trường nhiều năm nay công ty luôn giữ được uy tín với khách hàng hợp đồng ký kết. Việc kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ đã có nhiều lần cải tiến nhưng trước sự đổi mới của hệ thông kế toán đòi hỏi phải tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hơn nữa. Để tạo nên một sản phẩm thì yếu tố đầu vào không thể thiếu đó chính là nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng rất lớn trong các yếu tố cấu thành nên thực thể sản phẩm.


KẾT LUẬN

Vật liệu công cụ là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được của quá trình sản xuất trong các doanh nghiệp . Chi phí vật liệu , công cụ dụng cụ chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm ,do đó trong công tác quá trìng quản lý kinh tế , quản lý tốt vật liệu công cụ dụng cụ một cách hợp lý , tiết kiệm và có hiệu quả sẽ góp phần không nhỏ trong việc giảm giá thành công trình tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp


Vì vậy em đã chọn chuên đề “ tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ tại công ty cơ điện – xây dựng nông nghiệp và thủy lợi Hà Nội “


Công tác quản lý nguyên hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ là công tác phức tạp ,trong điều kiện thoèi gian nghiên cứu và sự hiểu biết có hạn ,chuyên đề này mới chỉ nghiên cứu tìm hiểu một số vấn đề chủ yuế .Qua đó đẫ nêu nên những ưu điể , những cố gắng của công ty đồng thời cũng nêu một số tồn tại trong quản lý hạch toán vật liệu ,công cụ dụng cụ của công ty và cũng đề ra một số ý kiến nhằm khắc phục một số tồn tại đó . ý kiến đề xuất trong chuyên đề này là một quá trình nghên cứu được trình bày trên cơ sở lý luận và tình hình thực tế công ty.


Trong thời gian thực tập ,nghiên cứu viết chuyên đề tốt nghiệp tại công ty cơ điện – xây dựng nông nghiệp và thủy lợi Hà Nội, được sự giúp đỡ mọi mặt của ban lãnh đạo công ty, các phòng ban trong công ty và nhất là các bác các cô chú , cá anh chị trong phòng kế toán tài chính và của thầy cô giáo bộ môn kế toán đặc biệt là giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Minh Hương. Em xin chân thành cảm ơn những người đã giúp đỡ em hướng dẫn em hoàn thành bài viết này .


Xem Thêm: Báo cáo thực tập: Công tác hạch toán, kế toán vật liệu tại công ty Cơ điện – xây dựng –NN & TL Hà Nộ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập: Công tác hạch toán, kế toán vật liệu tại công ty Cơ điện – xây dựng –NN & TL Hà Nộ sẽ giúp ích cho bạn.