chuyên đề tốt nghiệp: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Hoàng Dũng


LỜI MỞ ĐẦUỞ nước ta, sự ra đời của nền kinh tế thị trường đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển hơn nhưng cũng buộc các doanh nghiệp muốn đứng vững phải nỗ lực hơn trong quản lý và sản xuất kinh doanh. Không còn sự bao cấp của nhà nước các doanh nghiệp phải tự lực sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc lấy thu bù chi và có lãi, do đó mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp là tăng lợi nhuận. Muốn vậy, quản lý hiệu quả chi phí và hạ giá thành là vấn đề quan trọng, nó góp phần tạo ra sự phát triển của doanh nghiệp. Để tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm cần có sự kết hợp của nhiều biện pháp quản lý và của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp nhưng trong đó công tác hạch toán kế toán là một công cụ hiệu quả hơn cả.


Công ty TNHH Hoàng Dũng là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Xe máy , dây điện xe máy tiêu dùng ở Hà Nội , và trong nước trên cơ sở nguồn vốn tự có. Với dây truyền sản xuất có quy mô lớn và hiện đại, sản phẩm của công ty được sản xuất với khối lượng lớn, phong phú về chủng loại có chất lượng cao được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và bạn bè thế giới tín nhiệm.Tuy nhiên sự cạnh trang nghiệt ngã của thị trường luôn đặt ra cho ban lãnh đạo công ty vấn đề bức xúc là làm sao tiết kiệm hơn nữa chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tối đa hoá lợi nhuận nhằm cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên.


Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty, nhờ sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty và các cán bộ nhân viên phòng Tài chính kế toán, cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của thày giáo: Đậu Ngọc Châu em đã hoàn thành đề tài: “ Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Hoàng Dũng ”. Qua đề tài này, em mong sẽ được đi sâu nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị, nhằm củng cố hơn cho kiến thức đã học tại Nhà trường và muốn đóng góp một vài ý kiến nhằm hoàn thiện hơn công tác này tại công tyTNHH Hoàng Dũng.


Do thời gian thực tập không nhiều và phạm vi đề tài không cho phép, vậy qua bài viết em chỉ đưa ra vài nét khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đi sâu vào công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong tháng 2 năm 2004.


Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài thực tập tốt nghiệp được trình bày theo những nội dung chính sau:


Chương I:Một số vấn đề cơ bản về Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ơ Doanh nghiệp


Chương II: Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Hoàng Dũng.


Chương III: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Hoàng Dũng.


Vì thời gian tìm hiểu thực tế không nhiều và trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế nên bài viết này chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết về mặt nội dung và hình thức, em rất mong nhận đực sự giúp đỡ của thầy cô để đề tài được hoàn chỉnh hơn.


Xem Thêm: chuyên đề tốt nghiệp: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Hoà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu chuyên đề tốt nghiệp: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Hoà sẽ giúp ích cho bạn.