chuyên đề tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May 10


LỜI NÓI ĐẦU


Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đó và đang từng bước phát triển mạnh mẽ về cả hỡnh thức, quy mụ lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt. Điều đó bắt buộc các doanh nghiệp khụng ngừng phỏt huy những lợi thế của mỡnh, nghiờn cứu ứng dụng cụng nghệ hiện đại để đưa ra được các phương án sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế nghĩa là không chỉ đảm bảo bù đắp được chi phí sản xuất kinh doanh mà cũn phải đem lại lợi nhuận cao.


Để giữ được chỗ đứng trên thị trường, nâng cao sức cạnh tranh đũi hỏi doanh nghiệp phải quản lý tốt và sử dụng tiết kiệm, vật tư, lao động, tiền vốn nhưng không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mó, chủng loại sản phẩm. Vỡ thế, tổ chức tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỡm ra cỏc biện phỏp tiết kiệm chi phớ, hạ thấp giỏ thành một cỏch hợp lý để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Điều đó đũi hỏi doanh nghiệp phải có phương pháp kế toán khoa học , phù hợp với chế độ kế toán hiện hành và thực tế của doanh nghiệp.


Song song với sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta trong thời gian qua, ngành dệt may đó cú những chuyển biến rừ rệt gúp phần trong sự phát triển chung của đất nước. Công ty May 10 là một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập có quy mô sản xuất tương đối lớn và là một trong những doanh nghiệp Nhà nước đang làm ăn rất có hiệu quả trong Tổng công ty dệt may Việt Nam với việc khẳng định được chỗ đứng của mỡnh trờn thị trường trong và ngoài nước.


Do sớm nhận thức được vị trí của công tác kế toán nên công ty đó thiết lập được một cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán rất hợp lý với một đội ngũ nhân viờn cú trỡnh độ chuyên môn cao cùng với phương pháp kế toán khoa học đó đáp ứng được những đũi hỏi khắt khe của cơ chế thị trường và xu hướng phát triển của công ty.


Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán đặc biệt là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, trong thời gian thực tập tại công ty May 10 với những kiến thức đó được học và sự giúp đỡ tận tỡnh của cụ giỏo Bựi Thị Thu Hương cùng các cán bộ phũng tài chớnh kế toỏn của cụng ty em đó mạnh dạn di sõu vào nghiờn cứu, tỡm hiểu đề tài “ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May 10”


Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm khái quát những cơ sở lý luận và dựa vào đó làm cơ sở nghiên cứu thực tế, phân tích những mặt thuận lợi và khó khăn ở công ty và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.


Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 phần chính:Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.


Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty May 10.


Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May 10.Xem Thêm: chuyên đề tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu chuyên đề tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm t sẽ giúp ích cho bạn.