Báo cáo tốt nghiệp: Công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà Nội


LỜI NÓI ĐẦUNguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ gọi chung là vật liệu. Theo định nghĩa của các nhà kinh tế vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Giá trị của vật liệu tiêu hao cho quá trình sản xuất kinh doanh tạo nên giá trị của sản phẩm, dịch vụ. Tỷ trọng của chúng trong giá trị sản phẩm dịch vụ tuỳ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp.


Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đều phải phấn đấu sao cho chất lượng sản phẩm thật tốt, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đảm bảo bù đắp chi phí và có lãi. Để đạt được điều đó, doanh nghiệp phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu bỏ vốn cho đến khâu thu hồi vốn.


Như ta đã biết, nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố không thể thiếu của quá trình sản xuất. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Trong những doanh nghiệp này, lợi nhuận là mục đích được đặt lên hàng đầu, mà muốn tăng được lợi nhuận cần phải có nhiều nhân tố tác động nhưng nhân tố quan trọng nhất vẫn là giá thành. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm, tới thu nhập của doanh nghiệp. Vì vậy kế toán với vai trò là công cụ quản lý đắc lực phải ghi chép, phản ánh tình hình nhập, xuất và dự trữ nguyên vật liệu nhằm đáp ứng yêu cầu tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, giảm giá thành, tăng lợi nhuận.


Chính vì những lý do trên em đã chọn và nghiên cứu đề tài : “Công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà Nội ”.


Chuyên đề này được chia làm 3 phần chính :PHẦN I : CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP.


PHẦN II : THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE HÀNG HÀ NỘI.PHẦN III : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE HÀNG HÀ NỘIDo khả năng và thời gian có hạn, chuyên đề này chắc chắn còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy, cô giáo và các cô, chú, anh chị trong phòng Kế toán của Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà NộiPHẦN KẾT LUẬNNguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được của quá trình sản xuấ trong Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà Nội. Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Vì vậy công tác tổ chức quản lý và kế toán nguyên vật liệu là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý. Nếu quản lý tốt sẽ góp phần tiết kiệm chi phí về vật liệu, giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hoàn thành kế hoạch sản xuất cấp trên giao phó. Tuy nhiên, công tác quản lý kế toán là một công việc khó khăn, phức tạp, không phải một sớm một chiều là giải quyết được ngay mà phải hoàn thiện dần.


Trong thời gian nghiên cứu ngắn và hiểu biết có hạn, qua chuyên đề này, em chỉ xin đi vào một số vấn đề lý luận chủ yếu của công tác quản lý, kế toán nguyên vật liệu nói chung của các nghành sản xuất và công tác quản lý, hạch toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp nói riêng. Từ cơ sở lý luận, theo dõi tình hình thực tế kế toán đặc biệt là kế toán nguyên vật liệu, đã góp phần làm sáng tỏ hơn những tồn tại trong công tác kế toán và quản lý, sử dụng nguyên vật liệu của Xí nghiệp. Mạnh dạn đề xuất một số ý kiến, em mong sẽ phần nào hoàn thiện được công tác quản lý, kế toán nguyên vật liệu của Xí nghiệp. Các ý kiến đề xuất này có vấn đề thực hiện được ngay, có những vấn đề bước đầu còn khó khăn. Song em mong rằng Xí nghiệp sẽ xem xét, tiến tới thực hiện và nhất định sẽ thực hiện. Do vậy, trình độ quản lý kế toán, trình độ chuyên môn nghiệp vụ (nhất là trình độ kế toán tài vụ) ở Xí nghiệp cần được bồi dưỡng và nâng cao để đáp ứng yêu cầu của công tác hạch toán kế toán. Đồng thời phát huy vai trò của kế toán quản trị trong việc cung cấp trong tin cho các nhà quản lý.


Xem Thêm: Báo cáo tốt nghiệp: Công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu t sẽ giúp ích cho bạn.