chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện hạch toán TSCĐ và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty điện lực I, Hà Nội


LỜI NÓI ĐẦU


Trong mọi hình thái kinh tế xã hội, con người đều phải tiến hành các hoạt động lao động để sản xuất. Trong quá trình lao động sản xuất, con người có ý thức quan tâm đến những hao phí cần thiết và kết quả của quá trình sản xuất, đặc biệt là TSCĐ, nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp của Nhà nước cũng như các thành phần kinh tế khác trong xã hội.


Đối với mỗi doanh nghiệp, TSCĐ là yếu tố cơ bản, nó thể hiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ, thế mạnh của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh đồng thời là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động. Trong điều kiện hiện nay, khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì vai trò của TSCĐ lại càng quan trọng. Doanh nghiệp nào biết vận dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sử dụng TSCĐ thì càng đạt được nhiều thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.


Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán TSCĐ kết hợp với thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty điện lực I trực thuộc Tổng Công ty điện lực Việt Nam cho thấy TSCĐ trong Tổng Công ty điện lực Việt Nam nói chung và Công ty điện lực I nói riêng là cơ sở vật chất kỹ thuật chủ yếu và chiếm toàn bộ tài sản của nghành, đóng vai trò quan trọng phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ điện đến người tiêu dùng và thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao.


Trên cơ sở những kiến thức tích lũy trong quá trình học tập cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của thầy giáo : GS Lương Trọng Yêm và các anh chị trong phòng Kế toán em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện hạch toán TSCĐ và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty điện lực I, Hà Nội”.


Chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm ba phần chính sau đây:Phần I: Lý luận chung về hạch toán TSCĐ và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong các doanh nghiệp sản xuất.


Phần II: Thực trạng hạch toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng tại Công ty điện lực I.


Phần III: Một số suy nghĩ về hoàn thiện TSCĐ và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ltại Công ty điện lực I.Xem Thêm: chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện hạch toán TSCĐ và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện hạch toán TSCĐ và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại sẽ giúp ích cho bạn.