Luận văn TN: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thiết bị điện Việt Á


CHƯƠNG 1


CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DN1.1. Khái niệm và vai trò của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong DN


1.1.1. Các khái niệm liên quan về tiêu thụ thành phẩm


1.1.2. Vai trò nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh


1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh


1.2.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm


1.2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh


1.3. Sổ kế toán và tổ chức ghi chép trong kế toán tiêu thụ thành phẩm


1.4. Kế toán trên máy vi tính


1.4.1. Đặc trưng cơ bản của Kế toán trên máy vi tính


1.4.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2


THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM


VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT Á2.1. Giới thiệu chung về Công ty Thiết bị điện Việt á


2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thiết bị điện Việt ÁCHƯƠNG 3


ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT Á3.1. Đánh giá công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thiết bị điện Việt Á


3.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thiết bị điện Việt Á


3.3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thiết bị điện Việt ÁKẾT LUẬNXem Thêm: Luận văn TN: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn TN: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công sẽ giúp ích cho bạn.