Luận văn :Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty thực phẩm xuất khẩu Hưng yên


LỜI NÓI ĐẦU


Trong nền kinh tế thị trường các Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển vấn đề cần quan tâm đầu tiên là kết quả sản xuất kinh doanh hay nói một cách kháac đó là kinh doanh phải có lãi.


Để sản xuất kinh doanh có lãi đòi hỏi Doanh nghiệp phải quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, hạ thấp giá thành sản phẩm. Phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để đảm bảo cho các Doanh nghiệp tự bù đắp được chi phí sản xuất và kinh doanh đạt lợi nhuận tối đa.


Có nhiều biện pháp khác nhau để phấn đấu hạ giá thành sản phẩm. Một trong những biện pháp quan trọng là phải tăng cường quản lý giá thành sản phẩm. Muốn quản lý tốt giá thành sản phẩm đòi hỏi phải chấn chỉnh và hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp.


Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, xác định chính xác, trung thực giá thành từng loại sản phẩm, áp dụng các phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và các phương pháp tính giá thành sản phẩm hợp lý, nâng cao được tính phân tích và kiểm tra các số liệu hạch toán .


Thông qua số liệu của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp các nhà quản lý Doanh nghiệp quyết định giá bán hợp lý, cạnh tranh được trên thương trường và tạo ra lợi nhuận. Từ đó giúp các nhà quản lý Doanh nghiệp lựa chọn việc sản xuất loại sản phẩm nào trong cơ cấu sản phẩm, mở rộng hay thu hẹp quy mô sản xuất và đưa ra các quyết định, các giải pháp hữu hiệu để điều chỉnh hoạt động của Doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất. Vì vậy kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được coi là một trong những chìa khoá mở cánh cửa của sự tăng trưởng và phát triển Doanh nghiệp.


Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và nhằm kết hợp giữa kiến thức được học ở nhà trường áp dụng vào thực tiễn. Trong quá trình nghiên cứu và thực tập tại Công ty thực phẩm xuất xuất khẩu Hưng Yên, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo: Hà Tường Vy (Vụ CĐKT-BTC ) cùng sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và sự chỉ bảo ân cần của tập thể các cô, các chú, các anh, các chị Phòng kế toán tài vụ Công ty, Em lựa chọn đề tài:


"Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty thực phẩm xuất khẩu Hưng yên "


NGOÀI LỜI NÓI ĐẦU VÀ KẾT LUẬN NỘI DUNG LUẬN VĂN GỒM CÓ 3 CHƯƠNG SAU :


Chương I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp sản xuất.


Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên.


Chương III: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên.Xem Thêm: Luận văn :Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty thực phẩm xuất khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn :Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty thực phẩm xuất khẩu sẽ giúp ích cho bạn.