Tiểu luận: những vấn đề cụ thể hạch toán kế toán bàn trên góc độ chuẩn mực kế toán về TSCĐ thuê tài chính ở đơn vị đi thuê


Lời nói đầu


Trong các doanh nghiệp, để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cần thiết phải có ba yếu tố là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Tài sản cố định (TSCĐ) chính là tư liệu lao động, là yếu tố căn bản của quá trỡnh sản xuất. Trong cơ chế thị trường, đặc biệt là khi các tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng rộng rói thỡ tài sản cố định là điều kiện cần thiết để giảm cường độ lao động, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo nên uy tín cũng như chỗ đứng cho các doanh nghiệp. Tuy vậy, việc mua sắm hay sử dụng TSCĐ không phải lúc nào cũng đem lại kết quả như mong muốn cho doanh nghiệp. Chính vỡ vậy, thuờ TSCĐ lại trở thành phương pháp hay, đem lại hiệu quả tốt ngay cả khi doanh nghiệp không có đủ vốn đầu tư. Bên cạnh đó, nghiệp vụ đi thuê tài chính mang lại hiệu quả, góp phần giảm những khó khăn cho các doanh nghiệp về nguồn vốn đầu tư dài hạn vào máy móc, thiết bị ; đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với các thiết bị và công nghệ hiện đại.


TSCĐ thuê tài chính thường có giá trị lớn và thời gian luân chuyển tương đối dài nên cần phải tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán để theo dõi, nắm chắc tình hình tài sản của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích lớn nhất từ việc đi thuê TSCĐ. Có như vậy, vai trò của nghiệp vụ thuê tài chính mới phát huy được hết tác dụng của nó.


Trong đề án môn học này, em xin được bàn về đề tài : “những vấn đề cụ thể hạch toán kế toán bàn trên góc độ chuẩn mực kế toán về TSCĐ thuê tài chính ở đơn vị đi thuê”.

Kết luận

Có thể nói, kế toán luôn là phương tiện kiểm soát và tổng kết quá trỡnh sản xuất, nú cú vai trũ vụ cựng quan trọng. Việc hạch toỏn kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp cũng đóng góp một phần thiết yếu trong việc hạch toán quá trỡnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bờn cạnh đó, các TSCĐ đi thuê thường có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, chính vỡ vậy đũi hỏi việc hạch toán cần phải chi tiết, chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp. TSCĐ đi thuê cũng quyết định phần nào sự thành công trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay khi khoa học kỹ thuật trở thành động lực cho sản xuất.


Trong phạm vi đề án này, chắc sẽ không thể trỡnh bầy chi tiết, cụ thể về kế toỏn đi thuê tài chính . Mặc dù đó cú những cố gắng nhưng vỡ kiến thức và kinh nghiệm của em cũn hạn chế nờn đề án này cũn mắc phải những sai sút. Em rất mong sẽ được sự góp ý của cô để làm tốt hơn bài viết của mình.


Xem Thêm: Tiểu luận: những vấn đề cụ thể hạch toán kế toán bàn trên góc độ chuẩn mực kế toán về TSCĐ thuê tài
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiểu luận: những vấn đề cụ thể hạch toán kế toán bàn trên góc độ chuẩn mực kế toán về TSCĐ thuê tài sẽ giúp ích cho bạn.