Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đề án môn học Kế toán: "Kế toán bất động sản đầu tư"

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề án môn học Kế toán: "Kế toán bất động sản đầu tư"


  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN NỘI DUNG
  I. Cơ sở lý luận chung về bất động sản đầu tư 3
  1. Khái niệm bất động sản đầu tư . 3
  2. Các trường hợp được ghi nhận là bất động sản đầu tư 3
  3. Tính giá bất động sản đầu tư . 4
  II. Kế toán bất động sản đầu tư 5
  1. Một số quy định khi hạch toán bất động sản đầu tư . 5
  2. Kế toán bất động sản đầu tư . 7
  2.1. Tài khoản sử dụng: TK 217 – Bất động sản đầu tư . 7
  2.1.1. Những quy định khi hạch toán TK 217 – Bất động sản đầu tư . 7
  2.1.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 217 . 8
  2.2. Hạch toán biến động Bất động sản đầu tư . 8
  2.2.1. Kế toán các trường hợp tăng bất động sản đầu tư . 8
  2.2.1.1. Hạch toán các nghiệp vụ mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả tiền ngay. 8
  2.2.1.2. Hạch toán nghiệp vụ mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm. 8
  2.2.1.3. Bất động sản đầu tư hình thành qua hoạt động XDCB hoàn thành bàn giao. 9
  2.2.1.4. Bất động sản đầu tư tăng do chuyển bất động sản chủ sở hữu thành bất động sản đầu tư . 10
  2.2.1.5. Bất động sản đầu tư tăng do chuyển hàng tồn kho thành bất động sản đầu tư. 10
  2.2.1.6. Bất động sản đầu tư tăng do thuê tài chính 11
  2.2.2. Hạch toán các trường hợp giảm bất động sản đầu tư 13
  2.2.2.1. Bất động sản đầu tư giảm khi hết hạn thuê tài chính . 13
  2.2.2.2. Bất động sản đầu tư giảm do thanh lý, nhượng bán . 13
  2.2.2.3. Kế toán chuyển bất động sản đầu tư thành hµng tồn kho 15
  2.2.2.4. Kế toán chuyển bất động sản đầu tư thành bất động sản đầu tư chủ sở hữu sử dụng 16
  2.3. Kế toán khấu hao bất động sản đầu tư . 16
  2.3.1. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 2147 – hao mòn bất động sản đầu tư 16
  2.3.2. Kế toán trích khấu hao bất động sản đầu tư . 17
  2.4. Kế toán cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư . 17
  2.4.1. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ . 17
  2.4.2. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp . 19
  III. Mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n bÊt ®éng s¶n ®Çu t­ trong c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam . 22
  1. C«ng t¸c h¹ch to¸n B§S ®Çu t­ tr­íc chuÈn mùc sè 05 22
  2. Mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n bất động sản đầu tư theo chuẩn mực sè 05. 20
  3. Vµi nÐt so s¸nh chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam sè 05 "BÊt ®éng s¶n ®Çu t­" víi chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ cïng tªn . 24
  KẾT LUẬN . 27


  Xem Thêm: Đề án môn học Kế toán: "Kế toán bất động sản đầu tư"
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề án môn học Kế toán: "Kế toán bất động sản đầu tư" sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status