chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cơ khí và Xây lắp số 7


Lời nói đầuTrong bối cảnh hiện nay, nước ta đang chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, với chế độ tự do hạch toán kinh tế các xí nghiệp quốc doanh phảI tự hạch toán kinh doanh lấy thu bù chi, tự lấy những thu nhập cảu mình để bù đắp những chi phí đã bỏ ra và có lãi. Để thực hiện các yêu cầu đó đòi hỏi các doanh nghiệp phảI quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra đến khi thu hồi vốn đẻe đảm bảo thu nhập cho doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, cảI thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên tái sản xuất mở rộng.


Trong toàn bộ công tác kế toán, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong các yếu tố cấu thành cơ bản của chi phí sản xuất. Trong ba yếu tố của quá trình sản xuất thì yếu tố lao động của con người là quan trọng nhất nó quyết định sự tồn tạI của quá trình táI sản xuất, đồng thời giữ vai trò chủ chốt trong việc tạo ra của cảI vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo cho sự phần vinh của mỗi quốc gia.


Sự phát triển không ngừng của Xã hội và nhu cầu của con người cũng không ngừng tăng lên đòi hỏi cũng phảI có những chính sáh tiền lương đổi mới cho phù hợp. Đây là vấn đề luôn được Nhà nước quan tâm thảo luận trong Quốc hội bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và sự công bằng trong Xã hội.


Hiện nay, có nghị định 26/CP ngày 25/03/1993 của chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp. Do vậy, hiện nay tiền lương và các khoản trích theo lương là một yếu tố quyết định giúp cho các doanh nghiệp thu hút


sử dụng lao động ngành nghề, có trình độ chuyên môn cao. Chính vì thế mà đảm bảo công bằng trong việc trả lương, tính đúng, tính đủ lương và BHXH không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp mà coàn là mối quan tâm chính đáng của người lao động .


Xuất phát từ những điều kiện trên kết hợp với quá trình thực tập tạI Công ty Cơ khí và Xây lắp số 7 em đã chọn đề tàI :”Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”. Chuyên đề gồm 3 phần chính sau:


Phần I: Cơ sở lý luân về tiền lương và các khoản trích theo lương


Phần II: Tình hình tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương tạI Công ty Cơ khí và Xây lắp số 7


Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lươnh và các khoản trích theo lương tạI công ty Cơ khí và Xây lắp số 7.Trong quá trình thực tập tại Công ty Cơ khí và Xây lắp số 7 được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo Công ty và đặc biệt các cô chú trong phòng kế toán cùng sự hướng dẫn tận tình của các Thầy Cô giáo và Thầy Hoàng Văn Tưởng đã giúp em hoàn thành chuyên đề này


Xem Thêm: chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cơ khí và Xây lắp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cơ khí và Xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.