Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Báo cáo thực tập tại Bộ kế hoạch Đầu tư

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo thực tập tại Bộ kế hoạch Đầu tư


  Phần I
  Tỡm hiểu về Bộ kế hoạch Đầu tư, Viện chiến lược phát triển và Ban nghiên cứu phát triển hạ tầng.


  I. Tỡm hiểu về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  1.Giới thiệu chung về Bộ.
  Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm : tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phỏt triển kinh tế - xó hội chung của cả nước, về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể, về đầu tư trong nước, ngoài nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, về quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt ODA), đấu thầu, doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Bộ máy tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Nghị định 75/CP gồm 22 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 6 tổ chức sự nghiệp trực thuộc.
  Mỗi bộ, ngành , lĩnh vực ở trung ương đều hỡnh thành một Vụ hoặc một ban nghiờn cứu về kế hoạch và đầu tư. Ở các Tổng công ty và các công ty đều có ban kế hoạch và các phũng kế hoạch. Ở mỗi tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ưng đều có sở kế hoạch và đầu tư. Bên cạnh đó, mạng lưới nghiên cứu về kinh tế phát triển, về chiến lược kinh tế- xó hội, về kế hoạch, quy hoạch đó hỡnh thành rộng khắp trong cỏc viện nghiờn cứu quốc gia, trong các trường đại học và các Hội nghề nghiệp Như vậy , hệ thống các cơ quan nghiên cứu về kinh tế-kế hoạch và đầu tư đó phỏt triển rộng khắp, tập hợp hàng trục nghỡn cỏn bộ nghiờn cứu trong mỗi lĩnh vực, trong mọi vựng và mọi cấp
  2. Tổ chức của Bộ kế hoạch đầu tư.
  2.1 Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
  1. Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dõn
  2. Vụ Kinh tế địa phương và lónh thổ
  3. Vụ Tài chớnh, tiền tệ
  4. Vụ Kinh tế cụng nghiệp
  5. Vụ Kinh tế nụng nghiệp
  6. Vụ Thương mại và dịch vụ
  7. Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị
  8. Vụ Quản lý khu cụng nghiệp và khu chế xuất
  9. Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư
  10. Vụ Quản lý đấu thầu.
  11. Vụ Kinh tế đối ngoại
  12. Vụ Quốc phũng - An ninh
  13. Vụ Phỏp chế
  14. Vụ Tổ chức cỏn bộ
  15. Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường
  16. Vụ Lao động, Văn hoá, Xó hội;
  17. Cục Đầu tư nước ngoài;
  18. Cục Phỏt triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  19. Thanh tra.
  20. Văn phũng.
  Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Vụ Kinh tế địa phương và lónh thổ, Văn phũng được lập phũng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
  2.2 Cỏc tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.
  1. Viện Chiến lược phát triển;
  2. Viện Nghiờn cứu quản lý kinh tế Trung ương;
  3. Trung tõm Thụng tin kinh tế - xó hội quốc gia.
  4. Trung tõm Tin học.
  5. Báo Đầu tư.
  6. Tạp chớ Kinh tế và dự bỏo.
  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trỡnh Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phỏt triển và Viện Nghiờn cứu quản lý kinh tế Trung ương.
  3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ.
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây :
  1. Trỡnh Chớnh phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
  2. Trỡnh Chớnh phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch tổng thể, dự án kế hoạch phát triển kinh tế - xó hội của cả nước, vùng lónh thổ, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm và các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, trong đó có cân đối tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư xây dựng cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách; tổ chức công bố chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xó hội của cả nước sau khi được phê duyệt theo quy định.
  3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
  4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thụng tin, tuyờn truyền, phổ biến, giỏo dục phỏp luật về cỏc lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.


  Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại Bộ kế hoạch Đầu tư
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại Bộ kế hoạch Đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status