Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải Quốc tế I.T.I

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải Quốc tế I.T.I


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM .4
  1.1 Khái niệm và vai trò kế toán quản trị . 4
  1.1.1 Khái niệm về kế toán và kế toán quản trị . 4
  1.1.2 Vai trò của kế toán quản trị . .6
  1.2 Khái niệm và vai trò kế toán trách nhiệm . .6
  1.2.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm và các trung tâm trách nhiệm .6
  1.2.2 Vai trò kế toán trách nhiệm . 7
  1.2.2.1 Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc thực hiện chức năng tổ chức và điều hành của doanh nghiệp 7
  1.2.2.2 Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc thực hiện chức năng kiểm soát quản lý và kiểm soát tài chính .8
  1.2.2.3 - Kế toán trách nhiệm khuyến khích nhà quản lý hướng đến mục tiêu chung của tổ chức .8
  1.2.3 Nội dung của kế toán trách nhiệm . 8
  1.2.3.1 Phân cấp quản lý và xác định các trung tâm trách nhiệm 8
  1.2.3.2 Xác định các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của các trung tâm trách nhiệm . 14
  1.2.3.3 Xác định các báo cáo kết quả, hiệu quả hoạt động của các trung tâm trách nhiệm . 16
  1.2.3.4 Một số nội dung liên quan đến kế toán trách nhiệm 16
  1.3 Bảng cân đối các chỉ tiêu đo lường và đánh giá thành quả hoạt động sản xuất
  4
  kinh doanh của doanh nghiệp (The Balance Scorecard –BSC) 18
  1.3.1 Bảng cân đối các chỉ tiêu – BSC là gì? 18
  1.3.2 Nội dung cơ bản của bảng cân đối các chỉ tiêu – BSC 20
  1.3.2.1 Thông tin về triển vọng tài chính (Financial perspective) 21
  1.3.2.2 Thông tin về triển vọng khách hàng (Customer perspective) .21
  1.3.2.3 Thông tin về triển vọng chu trình kinh doanh nội bộ
  (Internal business process perspective) 22
  1.3.2.4 Thông tin về triển vọng tăng trưởng và bài học kinh nghiệm
  (Learning and Growth perspective) 25
  1.3.3 Mối quan hệ giữa bảng cân đối các chỉ tiêu đo lường và đánh giá thành quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - BSC - với các trung tâm trách nhiệm . 26
  1.3.3.1 Sự phân cấp quản lý . .26
  1.3.3.2 Quá trình đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .29
  1.3.3.3 Bảng cân đối các chỉ tiêu là một báo cáo đánh giá các trung tâm trách nhiệm . 31
  1.3.4 Các điểm lưu ý khi xây dựng bảng cân đối các chỉ tiêu - BSC .34
  Kết luận chương 1 . 37
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM
  TẠI CÔNG TY VẬN TẢI QUỐC TẾ I.T.I . 38
  2.1 Tình hình tổ chức quản lý kinh doanh và công tác kế toán .38
  2.1.1 Tình hình tổ chức quản lý kinh doanh . .38
  2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . .38
  2.1.1.2 Qui mô hoạt động kinh doanh . 39
  2.1.1.3 Thuận lợi và khó khăn, phương hướng phát triển doanh nghiệp 40
  5
  2.1.1.4 Tổ chức bộ máy hoạt động .43
  2.1.2 Tổ chức công tác kế toán . .44
  2.1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán . .44
  2.1.2.2 Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, lưu chuyển chứng từ kế toán 46
  2.2 Thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm . 49
  2.2.1 Sự phân cấp quản lý tại công ty .49
  2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá và báo cáo liên quan đến các trung tâm 52
  2.2.2.1 Trung tâm chi phí 52
  2.2.2.2 Trung tâm doanh thu . 61
  2.2.2.3 Trung tâm lợi nhuận . 64
  2.2.2.4 Trung tâm đầu tư . .72
  2.2.3 Thực hiện các nội dung liên quan đến kế toán trách nhiệm .73
  2.2.3.1 Dự toán chi phí 73
  2.2.3.2 Phân tích biến động chi phí và số dư đảm phí 76
  2.2.3.3 Phân bổ chi phí 77
  2.2.3.4 Tỷ giá 77
  2.3 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty .78
  2.3.1 Những ưu điểm của hệ thống kế toán trách nhiệm 78
  2.3.2 Những mặt hạn chế của hệ thống kế toán trách nhiệm .79
  Kết luận chương 2 . 83
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM
  TẠI CÔNG TY VẬN TẢI QUỐC TẾ ITI . 85
  3.1 Các quan điểm hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm 85
  3.1.1 Phù hợp mô hình tổ chức quản lý của công ty .8 5
  3.1.2 Phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý của công ty 85
  6
  3.1.3 Tính phù hợp và hài hòa giữa chi phí và lợi ích .8 6
  3.1.4 Đảm bảo phù hợp cơ chế quản lý của nền kinh tế Việt Nam 86
  3.1.5 Đảm bảo phù hợp trong quá trình toàn cầu hóa 87
  3.2 Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty Vận tải Quốc tế I.T.I 87
  3.2.1 Hoàn thiện cơ cấu các trung tâm trách nhiệm . 88
  3.2.2 Bổ sung các chỉ tiêu và báo cáo bộ phận phù hợp với ngành giao nhận .89
  3.2.3 Ứng dụng phương pháp đánh giá bảng cân đối các chỉ tiêu .93
  3.2.3.1 Thông tin về triển vọng tài chính (Financial perspective) 95
  3.2.3.2 Thông tin về triển vọng khách hàng (Customer perspective) .98
  3.2.3.3 Thông tin về triển vọng quá trình kinh doanh nội bộ
  (Internal business process perspective) .99
  3.2.3.4 Thông tin về triển vọng kinh nghiệm và tăng trưởng
  (Learning and Growth perspective) .102
  3.2.4 Xây dựng phương pháp hạch toán kế toán . .103
  3.3 Hoàn thiện chế độ kế toán cho ngành giao nhận .1 04
  3.4 Những giải pháp khác . .105
  Kết luận chương 3 . 10 6
  Kết luận chung . .107
  Tài liệu tham khảo .109  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải Quốc tế I.T.I
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải Quốc tế I.T.I sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status