Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán NLVL – CCDC tại Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán NLVL – CCDC tại Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn


  LỜI NÓI ĐẦU

  Ngày nay khoa học kỹ thuật càng phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng cao. Hơn nữa chúng ta đang sống trong nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó doanh nghiệp là đơn vị sản xuất cơ sở, là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Để đứng trên thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp phải tự xây dựng cho mình chiến lược kinh doanh linh hoạt, xây dựng được cơ chế quản lý chặc chẽ, không ngừng duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Bất kỳ một ngành sản xuất nào muốn tiến hành quá trình sản xuất cũng phải có đủ ba yếu tố cơ bản của nó là: đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động. Đó là ba yếu tố cơ bản và là điều kiện kiên quyết của một quá trình sản xuất.
  Các nhà doanh nghiệp quan tâm nhất là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và làm thế nào để kết quả kinh doanh đạt được ngày càng cao. Kế toán với chức năng là công cụ quản lý kinh tế quan trọng có nhiệm vụ tính toán, phản ánh quá trình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn thực hiện tốt cần phải chú trọng đến việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên liệu vật liệu – công cụ dụng cụ (NLVL – CCDC) trong sản xuất. Vì NLVL – CCDC là đối tượng lao động, là một trong ba yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Thực hiện tốt tổ chức hạch toán và quản lý NLVL – CCDC sẽ góp phần cung cấp cho nhà quản lý những thông tin đầy đủ kịp thời chính xác, giúp nhà quản lý phân tích đánh giá và xác định chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục để giảm giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán NLVL – CCDC trong doanh nghiệp sản xuất nói chung trong Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn nói riêng, em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu chuyên đề thực tập tốt nghiệp là “Hạch toán nguyên liệu vật liệu – công cụ dụng cụ” trong tháng 11 năm 2005.

  CHUYÊN ĐỀ GỒM BA PHẦN
  PHẦN I: Một số tình hình chung về Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn.
  PHẦN II: Thực trạng công tác hạch toán NLVL – CCDC của Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn.
  PHẦN III: Một số ý kiến về biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NLVL – CCDC tại Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn.


  Mục lục
  Trang

  Phần I: MỘT SỐ TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH –QUY NHƠN 7
  I – Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Hoàng Anh – Qui Nhơn 7
  1 – Quá trình hình thành 7
  2 – Quá trình phát triển 7
  II – MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 8
  1 – Mục đích 8
  2 – Nhiệm vụ và quyền hạn 8
  III – ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 9
  1 – Quy trình sản xuất 9
  2 – Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị 10
  IV – TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 13
  1 – Hình thức kế toán đang áp dụng tại Công ty 14
  2 – Hệ thống tài khoản kế toán thực tế tại Công ty 17
  3 – Phương pháp hạch toán hàng tồn kho mà Công ty đang áp dụng 17
  4 – Phương pháp tính giá xuất kho vật tư hàng hoá sản phẩm 17
  5 – Phương pháp nộp thuế GTGT tại Công ty 17
  Phần II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 18
  I – ĐẶC ĐIỂM NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU 18
  1 – Đặc điểm 18
  2 – Nhiệm vụ hạch toán nguyên liệu vật liệu của Công ty 18
  II – PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU 19
  1 – Phân loại nguyên liệu vật liệu 19
  2 – Đánh giá nguyên liệu vật liệu 19
  III – THỦ TỤC HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU 23
  1 – Các loại chứng từ Công ty đang sử dụng 23
  2 – Thủ tục nhập 23
  3 – Quá trình luân chuyển 28
  IV – TÀI KHOẢN SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU 28
  1 – Tài khoản sử dụng 28
  2 – Trình tự hạch toán trên tài khoản 29
  V – TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 30
  1 – Hệ thống sổ kế toán chi tiết 30
  2 – Hệ thống sổ kế toán tổng hợp 36
  3 – Đối chiếu giữa các sổ 40
  HẠCH TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 40
  I – ĐẶC ĐIỂM NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN CCDC Ở CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 40
  1 – Đặc điểm 40
  2 – Nhiệm vụ 40
  3 – Phân loại 41
  II – CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ GIÁ TRỊ CCDC Ở CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 41
  1 – Phương pháp phân bổ một lần 41
  2 – Phương pháp phân bổ nhiều lần 41
  III – THỦ TỤC CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN CCDC Ở CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 42
  1 – Chứng từ nhập xuất ccdc 42
  2 – Mẫu chứng từ nhập xuất ccdc 42
  IV – TÀI KHOẢN SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CCDC TRÊN TÀI KHOẢN 42
  1 – Tài khoản sử dụng 42
  2 – Trình tự hạch toán trên tài khoản 43
  V – TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 43
  1 – Hệ thống sổ kế toán chi tiết 43
  2 – Hệ thống sổ kế toán tổng hợp 50
  3 – Đối chiếu giữa các sổ 53
  Phần III. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 54
  I – NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ TỒN TẠI VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NLVL VÀ CCDC TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 54
  1 – Ưu điểm 54
  2 – Tồn tại 54
  II – KIẾN NGHỊ 55
  LỜI KẾT 56


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán NLVL – CCDC tại Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán NLVL – CCDC tại Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status