Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015


  MỤC LỤC
  Trang
  Danh mục các chữ viết tắt.
  Danh mục các bảng, hình, biểu đồ.
  Danh mục các phụ lục.
  MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC-------------------------4
  1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC-----------------------------------------------------4
  1.1.1 Khái niệm chiến lược-----------------------------------------------------------4
  1.1.2 Phân loại chiến lược------------------------------------------------------------5
  1.1.3 Các yêu cầu cơ bản khi hoạch định chiến lược phát triển ngành---------7
  1.2 QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC-------------------------------------------8
  1.2.1 Hoạch định mục tiêu phát triển-----------------------------------------------8
  1.2.2 Phân tích môi trường bên ngoài-----------------------------------------------8
  1.2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô-----------------------------------------8
  1.2.2.2 Phân tích môi trường vi mô----------------------------------------10
  1.2.3 Phân tích môi trường bên trong----------------------------------------------11
  1.2.4 Các công cụ xây dựng chiến lược-------------------------------------------12
  1.2.4.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài----------------------------12
  1.2.4.2 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ--------------------------------14
  1.2.5 Xây dựng và lựa chọn chiến lược phát triển-------------------------------15
  1.3 VAI TRÒ CỦA ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC-----------------------------------16
  Kết luận chương 1----------------------------------------------------------------------------17
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHIẾN LƯỢC CỦA NGÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM---18
  2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KTĐL--------------------------------------------18
  2.3.2 Lịch sử hình thành và phát triển---------------------------------------------18
  2.3.2 Phân loại kiểm toán------------------------------------------------------------19
  2.1.1 Căn cứ vào mục đích------------------------------------------------19
  3
  2.1.2 Căn cứ vào chủ thể kiểm toán--------------------------------------19
  2.3.2 Chuẩn mực kiểm toán---------------------------------------------------------20
  2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH KTĐL VIỆT NAM------------------------------------20
  2.3.2 Quá trình hình thành và phát triển-------------------------------------------20
  2.3.2 Các đặc điểm cơ bản của ngành KTĐL Việt Nam------------------------21
  2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành KTĐL Việt Nam----------23
  2.3.2 Cơ cấu tổ chức quản lý--------------------------------------------------------25
  2.3.2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật-------------------------------------------------------27
  2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KTĐL VIỆT NAM-----------------------------------------------------------29
  2.3.2 Thực trạng hoạch định mục tiêu phát triển---------------------------------29
  2.3.2 Phân tích thực trạng môi trường hoạt động của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam------------------------------------------------------------------------31
  2.3.2 Thực trạng xây dựng và lựa chọn chiến lược------------------------------34
  2.4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH KTĐL VIỆT NAM--------------------34
  2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG-------------------------------------------------------------------40
  2.3.2 Những thành tựu---------------------------------------------------------------40
  2.3.2 Những mặt tồn tại--------------------------------------------------------------42
  Kết luận chương 2----------------------------------------------------------------------------43
  CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015---------------------44
  3.1 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGÀNH KTĐL VIỆT NAM-----------------------44
  3.2 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH KTĐL VIỆT NAM--------------------------46
  3.2.1 Mục tiêu tổng quát-------------------------------------------------------------46
  3.2.2 Mục tiêu cụ thể-----------------------------------------------------------------46
  3.3 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH KTĐL VIỆT NAM--48
  3.3.1 Phân tích môi trường ----------------------------------------------------------48
  3.3.1.1 Phân tích môi trường bên ngoài-----------------------------------48
  3.3.1.2 Phân tích môi trường bên trong------------------------------------62
  3.3.2 Công cụ hoạch định------------------------------------------------------------69
  4
  3.3.3 Lựa chọn chiến lược ----------------------------------------------------------71
  3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC -----76
  3.4.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý đối với ngành KTĐL---------------------76
  3.4.2 Phát triển nguồn nhân lực-----------------------------------------------------78
  3.4.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp--------------------------------------79
  3.4.4 Đẩy mạnh hoạt động marketing----------------------------------------------81
  3.4.5 Nâng cao năng lực tài chính--------------------------------------------------82
  3.4.6 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển-----------------------------82
  3.4.7 Giải pháp khác------------------------------------------------------------------83
  3.5 CÁC KIẾN NGHỊ-----------------------------------------------------------------------83
  3.5.1 Đối với Bộ tài chính-----------------------------------------------------------83
  3.5.2 Đối với Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam-------------------------84
  3.5.3 Đối với các công ty kiểm toán------------------------------------------------85
  Kết luận chương 3----------------------------------------------------------------------------85
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  Xem Thêm: Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status