Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề : Công tác hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại công ty CP Xây dựng HBN Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chuyên đề : Công tác hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại công ty CP Xây dựng HBN Việt Nam


  Chuyên đề tốt nghiệp 90 trang:

  Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và điều tiết vĩ mô nền kinh tế của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải hạch toán độc lập. Hoạt đọng của các Doanh nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ cả về chiều sâu và bề rộng, tính phức tạp của nó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh cụ thể, phải có chính sách đúng đắn và quản lý chặt chẽ mọi hoạt động kinh tế. Trong lĩnh vực quyết định đén sự thành bại của dn thì kế táon có vại trò rất quan trọng.
  Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần thúc đẩy và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển và ngành công nghiệp xây dựng là một minh chứng cho bước phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế. Chính vì thế các doanh nghiệp xây lắp cũng có cơ hội tồn tại và ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thương trường. Đặc thù của các sản phẩm xây lắp là chi phí NVL chiếm từ 75-85% tổng chi phí sản xuất. Chính vì vậy việc hạch toán kế toán nguyên vật liệu phải được thực hiện nghiêm túc ngay từ giai đoạn trước khi khởi công công trình. Để có được những toà nhà cao tầng, những công trình kiên cố, các doanh nghiệp xây lắp phải trải qua rất nhiều công đoạn từ thiết kế, giải phóng mặt bằng và thi công công trình. Vậy nếu không có sự quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý nguyên vật liệu thì chắc chắn các doanh nghiệp xây lắp sẽ không đạt được hiệu quả kinh doanh.
  Nguyên vật liệu không chỉ tạo nên chất lượng công trình mà nó còn mang lại vẻ đẹp bên ngoài với những đường nét và màu sắc phong phú và đa dạng. Kế toán nguyên vật liệu cũng là cả một quá trình khó khăn và giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp xây lắp. nó đòi hỏi người làm công tác kế toán phải có đầy đủ những phẩm chất của một nhân viên kế toán; đó là tính trung thực, cẩn thận và trình độ chuyên môn cao.
  Là một học sinh đang trong giai đoạn thực tập, cùng với những kiến thức được trang bị trong thời gian học tập và nghiên cứu, cũng như quá trình tiếp cận với tình hình thực tiễn tại công tyco phan xay dung hbn viet nam, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Vân , em mạnh dạn tiến hành nghiên cứu và viết chuyên đề "Công tác hạch toán kế toán Nguyên vật liệu" tại công ty CP Xây dựng HBN Việt Nam. Chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận còn được chia làm 3 phần.
  Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu.
  Phần II: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu.
  Phần III: Đặc điểm chung của doanh nghiệp.


  Môc lôc
  Trang
  Lời nói đầu ----------------------------------------------------------------------------------------- 1
  Phần 1: Lý luận chung về kế toán NVL trong xây dựng xây lắp----------------------- 3
  1.1 Đặc điểm----------------------------------------------------------------------------------------- 3
  1.1.1 Đặc điểm của sản phẩm xây lắp-------------------------------------------------------- 3
  1.1.2 Đặc điểm kế toán Doanh nghiệp xây lắp---------------------------------------------- 4
  1.1.3 Đặc điểm kế toán đơn vị chủ đầu tư------------------------------------------------------ 5
  1.2 Nhiệm vụ của kế toán xây lắp-------------------------------------------------------------- 8
  II. Sự cần thiết của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp------------ 8
  2.1 Vị trí của nguyên vật liệu đối với quá trình xây lắp ----------------------------------- 8
  2.2 Đặc điểm yêu cầu quản lý vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp-------------------- 9
  2.3 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu------------------------------------------------------ 11
  III. Phân loại và đánh giá nguyên vật liêu-------------------------------------------------- 12
  3.1 Phân loại nguyên vật liệu--------------------------------------------------------------------- 12
  3.2 Đánh giá nguyên vật liệu------------------------------------------------------------------ 13
  3.2.1 Đánh giá trị giá vốn của vật tư nhập kho------------------------------------------- 13
  3.2.2 Các phương pháp đánh giá trị giá vốn vật tư nhập kho------------------------- 14
  3.3 Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp------------------------------ 15
  3.3.1 Chứng từ kế toán sử dụng ------------------------------------------------------------- 15
  3.3.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu------------------------------------------------------------ 17
  3.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu----------------------------------------------------------- 24
  3.4.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp Kê khai thường xuyên--- 24
  3.4.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ------------ 28
  3.5 Chứng từ và sổ sách sử dụng----------------------------------------------------------------- 31
  3.5.1 Tổ chức hệ thống sổ kế toán theo hình thức Nhật ký sổ cái-------------------------- 31
  3.5.2 Tổ chức hệ thống sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung-------------------------- 33
  3.5.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ------------------------ 36
  3.5.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - chứng từ-------------------- 38
  Phần 2 : Thực tiễn tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH xây dựng hạ tầng cơ sở ------------------------------------------------------------------------------ 40
  I Một vài nét về công ty TNHH xây dựng hạ tầng ------------------------------------- 40
  1.1 Quá trình thành lập và phát triển------------------------------------------------------- 40
  1.2 Lĩnh vực hoạt động----------------------------------------------------------------------------- 41
  1.3 Những kết quả đạt được----------------------------------------------------------------------- 41
  II. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH xây dựng hạ tầng cơ sở ---------- 44
  2.1 Bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh--------------------------------------------------- 44
  2.2 Tổ chức hoạt động của công ty----------------------------------------------------------- 45
  2.3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty-------------------------------------------------------- 49
  2.3.1 Nhiệm vụ phòng kế toán ---------------------------------------------------------------- 50
  2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận kế toán-------------------------------------------- 50
  2.4 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH xây dựng hạ tầng cơ sở------------- 52
  IV. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty 54
  3.1 Đặc điểm, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu------------------------------------ 54
  3.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu------------------------------------------------------------------- 54
  3.1.2 Phân loại nguyên vật liệu------------------------------------------------------------------ 55
  3.1.3 Đánh giá nguyên vật liệu------------------------------------------------------------------- 56
  3.2 Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty------------------------------------ 56
  .32.1 Tổ chức công tác thu mua và nhập kho nguyên vật liệu----------------------------- 56
  3.2.2 Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH hạ tầng cơ sở--------------------------- 68
  3.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty TNHH hạ tầng cơ sở----------------- 77
  Phần 3 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH xây dựng hạ tầng cơ sở -------------------------------------------------------------- 86
  I Đánh giá chung công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH xây dựng hạ tầng cơ sở ------------------------------------------------------------------------------------- 86
  1.1 Những ưu điểm tại công ty đã đạt được--------------------------------------------------- 86
  1.2 Những tồn tại chủ yếu trong công tác kế toán nguyên vật liệu------------------------ 87
  II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH xây dựng hạ tầng cơ sở -------------------------------------------------------------- 88
  2.1 Cơ sở lý luận để hoàn thiện -------------------------------------------------------------- 89
  2.2 Phương hướng hoàn thiện ---------------------------------------------------------------- 89
  2.3 Các kiến nghị đối với công ty----------------------------------------------------------------- 90
  Kết luận ------------------------------------------------------------------------------------------- 96


  Xem Thêm: Chuyên đề : Công tác hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại công ty CP Xây dựng HBN Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyên đề : Công tác hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại công ty CP Xây dựng HBN Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status