Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công cổ phần xây dựng kiến trúc Phư

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công cổ phần xây dựng kiến trúc Phư


  Hiện nay nền kinh tế quốc dân nói chung và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng đã không ngừng đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô và hoạt động xây dựng. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường và đẩy nền kinh tế hàng hóa trên đà ổn định và phát triển. Thực hiện hạch toán trong cơ chế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng phải tự lấy thu bù chi, tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra để có lợi nhuận. Để thực hiện những yêu cầu đó các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình xây dựng từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu được về vốn, đảm bảo thu nhập cho đơn vị thực hiện đầy đủ với thực hiện ngân sách nhà nước và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các đơn vị xây dựng phải thực hiện tổng hòa nhiều biện pháp, trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu được là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.
  Kế toán nguyên vật liệu là một trong những công cụ có hiệu quả nhất để phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả trong quá trình hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.
  Chi phí nguyên vật liệu là một trong những yếu tố của quá trình xây lắp kinh doanh, thông thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỉ lệ rất lớn khoảng từ 60% đến 80% giá trị sản phẩm. Vì thế công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thông qua công tác quản lý nguyên vật liệu có thể làm tăng hoặc giảm giá thành sản phẩm. Từ đó buộc các doanh nghiệp phải quan tâm tới việc tiết kiệm triệt để chi phí nguyên vật liệu, làm sao cho với một số lượng nguyên vật liệu như cũ sẽ làm ra nhiều sản phẩm hơn, tức là giá thành giảm đi mà vẫn bảo đảm chất lượng. Bởi vậy làm tốt kế toán nguyên vật liệu là nhân tố quyết định hạ thấp chi phí giảm giá thành, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, đây là một yêu cầu thiết thực, một vấn đề đang được quan tâm nhiều trong quá trình sản xuất sản phẩm cảu các doanh nghiệp hiện nay.
  Nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán, đặc biệt là kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Là một sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán. Với mục đích tiếp cận đ­ược thực tế hoạt động kinh doanh và hạch toán kế toán. Từ đó có cơ hội vận dụng những kiến thức đã đư­ợc học vào việc quan sát tổng hợp đánh giá thực tế, giải quyết những bất cập của cơ sở thực tập.Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc Phương Đông em đã mạnh dạn tìm hiểu đề tài ‘Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công cổ phần xây dựng kiến trúc Phương Đông” làm luận văn tốt nghiệp của mình.


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  Chương 1
  Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây dựng
  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ trong các doanh nghiệp xây dựng.
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
  1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu.
  1.1.1.2. Khái niệm và đặc điểm công cụ dụng cụ.
  1.1.2. Vị trí, nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
  1.1.3. Phân loại.
  1.1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu.
  1.1.3.2. Phân loại công cụ dụng cụ.
  1.1.4. Đánh giá vật liệu và công cụ dụng cụ.
  1.1.4.1. Giá thực tế nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ nhập kho.
  1.1.4.2. Giá thực tế của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ xuất kho.
  1.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
  1.2.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng.
  1.2.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
  1.2.2.1. Phương pháp thẻ song song.
  1.2.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.
  1.2.2.3. Phương pháp sổ số dư:
  1.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên.
  1.3.1.Hạch toán tình hình tăng nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ.
  1.3.1.1. Kế toán tăng nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
  1.3.1.2. Kế toán tăng nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
  1.3.2. Kế toán tình hình biến động giảm nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ.
  1.3.2.1. Kế toán tính hình biến động giảm nguyên vật liệu.
  1.3.2.2. Kế toán tình hình biến động giảm công cụ, dụng cụ.
  1.4.Kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
  1.4.1. Khái niệm.
  1.4.2. Phương pháp kế toán.
  1.5. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
  1.5.1.Khái niệm và công thức tính.
  1.5.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán
  1.6. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
  1.6.1. Hình thức kế toán: Nhật ký chung
  1.6.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái
  1.6.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
  1.6.3.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
  1.6.3.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
  1.6.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ
  1.6.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
  1.6.5.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính
  1.6.5.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính


  Chương 2
  Thực trạng về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần xây dựng kiến trúc Phương Đông
  2.1. Tổng quan chung về công ty cổ phần xây dựng kiến trúc Phương Đông
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần xây dựng kiến trúc Phương Đông
  2.1.2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty cổ phần xây dựng kiến trúc Phương Đông.
  2.1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng kiến trúc Phương Đông
  2.1.4.1. Đặc điểm của bộ máy kế toán
  2.1.4.2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán
  2.1.4.3.Chế độ kế toán áp dụng tại công ty cổ phần xây dựng kiến trúc Phương Đông
  2.2.Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần xây dựng kiến trúc Phương Đông
  2.2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại kho
  2.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Phòng kế toán công ty
  2.3. Thực trạng kế toán tổng hợp nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc Phương Đông
  2.3.1. Đặc điểm, phân loại, tính giá nguyên, vật liệu và tài khoản sử dụng
  2.3.2. Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu
  2.3.3. Kế toán tổng hợp giảm nguyên, vật liệu

  Chương 3
  HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC PHƯƠNG ĐÔNG
  3.1 NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC PHƯƠNG ĐÔNG
  3.1.1. Ưu điểm
  3.1.2. Hạn chế
  3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC PHƯƠNG ĐÔNG

  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công cổ phần xây dựng kiến trúc Phư
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công cổ phần xây dựng kiến trúc Phư sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status