Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH nhựa Ngọc Hải

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH nhựa Ngọc Hải


  MỤC LỤC

  Lời nói đầu 1
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 2
  1.1 Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp . 2
  1.1.1 Khái niệm về nguyên vật liệu . 2
  1.1.2 Đặc điểm của nguyên vật liệu . 2
  1.1.3 Vai trò của nguyên vật liệu . 3
  1.1.4 Yêu cầu quản lý Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp . 3
  1.1.5 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 4
  1.1.6 Phân loại nguyên vật liệu trong doanh nghiệp . 5
  1.1.7 Tính giá nguyên vật liệu . 6
  1.1.7.1 Tính giá nguyên vật liệu theo trị giá vốn thực tế . 8
  1.1.7.1.1 Xác định giá vốn thực tế của nguyên vật liệu nhập kho . 8
  1.1.7.1.2 Xác định trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu xuất kho . 9
  1.1.7.2 Tính giá nguyên vật liệu theo giá hạch toán 11
  1.2 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu 12
  1.2.1 chứng từ sử dụng 12
  1.2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 13
  1.2.2.1 Phương pháp thẻ song song 13
  1.2.2.2 Phương pháp sổ số dư 14
  1.2.2.3 Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển 16
  1.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 17
  1.2.3.1 Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 17
  1.2.3.2 Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 20
  1.3 Tổ chức sổ kế toán 23
  1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 23
  1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái 24
  1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 24  1.3.4 Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ 24
  1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính 25
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH nhựa Ngọc Hải 26
  2.1 Khái quát chung về công ty TNHH nhựa Ngọc Hải 26
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 26
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 27
  2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh 27
  2.1.2.2 Đặc điểm của sản phẩm 28
  2.1.2.3 Dây chuyển sản xuất . 28
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Doanh nghiệp 30
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty . 31
  2.1.5 Tổ chức công tác kế toán 32
  2.1.5.1 Hệ thống chứng từ kế toán 32
  2.1.5.2 Hệ thống tài khoản kế toán . 33
  2.1.5.3 Hệ thống sổ sách kế toán 33
  2.1.5.4 Trình tự ghi sổ kế toán . 33
  2.1.5.5 Chính sách sổ kế toán áp dụng tại công ty 35
  2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhựa Ngọc Hải 35
  2.2.1 Phân loại nguyên vật liệu . 35
  2.2.2 Tính giá nguyên vật liệu . 35
  2.2.2.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 35
  2.2.2.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho . 36
  2.2.3 Thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu . 37
  2.2.3.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu . 37
  2.2.3.2 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu 37
  2.2.4 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty TNHH nhựa Ngọc Hải 38
  2.2.5 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty TNHH nhựa Ngọc Hải 56
  2.2.5.1 Tài khoản sử dụng . 56

  2.2.5.2 Quy trình hạch toán 56
  Chương 3: Một số nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu 67
  3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu 67
  3.1.1 Ưu điểm . 67
  3.1.2 Hạn chế 70
  3.1.3 Sự cẩn thiết của hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu . 71
  3.1.4 Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu 73
  3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH nhựa Ngọc Hải 73
  3.2.1 Hoàn thiện về việc ứng dụng phần mềm kế toán 74
  3.2.2 Hoàn thiện về việc lập sổ danh điểm vật tư . 75
  3.2.3 Hoàn thiện trích lập dự phòng . 78
  3.2.4 Hoàn thiện về thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu 80
  3.2.5 Hoàn thiện về luân chuyển chứng từ 81
  3.2.6 Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thị trường . 82
  3.2.7 Hoàn thiện về nhân sự . 83
  Kết luận 84


  LỜI MỞ ĐẦU

  Quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp bao gồm các khâu chính là mua hàng hóa, vật tư, sản xuất sản phẩm và khâu cuối cùng là khâu tiêu thụ hàng hóa sản phẩm. Bất kỳ một khâu nào của quá trình sản xuất đều có tầm quan trọng riêng của nó và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  Tại công ty TNHH nhựa Ngọc Hải chi phí chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá thành sản phẩm vì vậy việc tổ chức tốt công tác kế toán nói chung đặc biệt là công tác kế toán nguyên vật liệu có ý nghĩa quan trọng trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của công ty.
  Nguyên vật liệu tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với tư cách là đối tượng lao động. Đây là một trong ba yếu tố cơ bản nhất của quá trình sản xuất kinh doanh đặc biệt là đối với công ty sản xuất sản phẩm. Sự ổn định về yếu tố đầu vào là một yêu cầu tất yếu để đảm bảo cho sự hoạt động liên tục trong thời buổi kinh tế thị trường.
  Là một sinh viên thực tập với những kiến thức đã được trang bị trong những năm học ở trường và kết quả tìm hiểu thực tế trong thời gian thực tập ở công ty em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH nhựa Ngọc Hải.
  Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm ba chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty TNHH nhựa Ngọc Hải
  Chương 3: Một số nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty .
  Trong quá trình tìm hiểu và viết bài chắc chắn còn nhiều thiếu sót em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo để em có thể hoàn thiện bài vết của mình hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thị Nga đã hướng dẫn, cảm ơn ban lãnh đạo cùng tập thể nhân viên công ty TNHH nhựa Ngọc Hải đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH nhựa Ngọc Hải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH nhựa Ngọc Hải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status