Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay


  Đề tài:

  CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM TRONG
  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HIỆN NAY


  Giáo viên hướng dẫn :Th.S NGUYỄN HOÀNG ÁNH
  Sinh viên thực hiện : VŨ HẢI YẾN
  Lớp : NHẬT 3– K38F

  Lời nói đầu
  Chương 1 : Những vấn đề lý luận của chính sách công
  nghiệp
  I : Tổng quan về chính sách công nghiệp 3
  1 : Khái niệm về chính sách công nghiệp 3
  1.1 : Khái niệm 3
  1.2 : Phân
  loại 5
  2 : Vai trò của chính sách công nghiệp 6
  3 : Cơ sở của chính sách công nghiệp 8
  3.1 : Tiêu chuẩn lựa chọn 8
  3.2 : Những thất bại của thị trường .10
  4 : Nội dung của chính sách công nghiệp 13
  4.1 : Lựa chọn những ngành công nghiệp ưu tiên .13
  4.2 : Xây dựng những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các ngành
  công nghiệp ưu tiên 14
  II : Chính sách công nghiệp của một số nước Châu Á và bài học
  kinh nghiệm đối với Việt
  Nam .16
  1 : Chính sách công nghiệp của Nhật
  Bản 16
  2 : Chính sách công nghiệp của Trung Quốc .20
  3 : Bài học kinh nghiệm đối với Việt
  Nam .22
  Chương 2 : Thực trạng chính sách công nghiệp Việt Nam
  I : Thời kỳ trước đổi mới 26
  1 : Chính sách công nghiệp thời kỳ trước đổi mới .26
  1.1 : Chính sách công nghiệp giai đoạn 1955 – 1975 .26
  1.2 : Chính sách công nghiệp giai đoạn 1975 – 1985 .27
  2 : Tình hình công nghiệp Việt Nam trước năm 1986 – kết quả đạt

  được .29
  II : Chính sách công nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi
  mới 31
  1 : Lựa chọn các ngành công nghiệp ưu
  tiên 32
  1.1 : Các ngành công nghiệp ưu tiên .32
  1.2 : Các ngành công nghiệp ưu tiên theo vùng lãnh thổ 36
  2 : Chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các ngành công
  nghiệp .38
  2.1 : Chính sách đầu tư 38
  2.1.1 : Mục tiêu của chính sách đầu tư .38
  2.1.2 : Nội dung của chính sách đầu tư 39
  2.2 : Chính sách tài chính – tiền tệ 42
  2.2.1 : Chính sách tài chính 42
  2.2.2 : Chính sách tiền tệ 43
  2.3 : Chính sách phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất 44
  2.4 : Chính sách xuất nhập khẩu .45
  2.5 : Chính sách phát triển khoa học – công nghệ 47
  2.5.1 : Quan điểm của Nhà nước 47
  2.5.2 : Các biện pháp hỗ trợ .48
  3 : Đánh giá chính sách công nghiệp Việt Nam thời kỳ từ đổi mới
  đến nay .49
  3.1 : Thành tưu đạt
  được 49
  3.1.1 : Xác định được các ngành công nghiệp mũi nhọn và tạo được
  sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu công
  nghiệp 49
  3.1.2 : Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp 53
  3.1.3 : Hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất 54
  3.1.4 : Tăng trưởng xuất khẩu 55
  3.1.5 : Góp phần giải quyết việc
  làm 57
  3.2 : Những hạn chế 57

  3.2.1 : Việc lựa chọn các ngành ưu tiên còn nhiều bất cập, mang tính
  chủ quan, không sát với thực tế và tiềm
  năng .57
  3.2.2 : Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp chưa
  cao 59
  3.2.2.1: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành sản xuất công
  nghiệp .59
  3.2.2.2: Trình độ công nghệ của các ngành công nghiệp 60
  3.2.3 : Hiệu quả của các khu công nghiệp, khu chế xuất còn hạn chế .61
  3.2.4 : Sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp còn thấp 61
  3.2.5 : Chính sách khuyến khích, hỗ trợ các ngành công nghiệp ưu
  tiên còn nhiều bất cập .6
  Chương 3 : Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chính sách
  công
  nghiệp Việt Nam
  I : Bối cảnh mới và sự tác động tới chính sách công nghiệp của
  Việt Nam 6
  1 : Các nhân tố nước
  ngoài .67
  1.1 : Xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá .6
  1.2 : Tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ trên thế
  giới 7
  1.3 : Những biến đổi môi trường và yêu cầu phát triển bền vững
  toàn cầu 7
  2 : Các nhân tố trong nước .7
  II : Phương hướng mới của chính sách công nghiệp Việt
  Nam 72
  1 : Quan điểm phát triển chính sách công nghiệp 7
  2 : Quan điểm về chính sách công nghiệp .7
  3 : Các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách công nghiệp 7
  3.1 : Xác định các ngành công nghiệp ưu tiên trong giai đoạn
  mới 75
  3.1.1 : Các ngành công nghiệp thế hệ thứ
  nhất .76
  3.1.2 : Các ngành công nghiệp thế hệ thứ
  hai .76
  3.1.3 : Các ngành công nghiệp thế hệ thứ
  ba 77
  3.2 : Hoàn thiện các chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển
  các ngành công nghiệp .80
  3.3 : Đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư phát triển
  các ngành công nghiệp .81
  3.3.1 : Thu hút vốn đầu tư nước
  ngoài 81
  3.3.2 : Thu hút vốn đầu tư trong
  nước 82
  3.4 : Xúc tiến xuất khẩu và bảo vệ thị trường cho các ngành công
  nghiệp .84
  3.4.1 : Đối với thị trường nội
  địa 85
  3.4.2 : Đối với thị trường nước
  ngoài .85
  3.5 : Hỗ trợ tài chính và cải cách hệ thống thuế 86
  3.6 : Hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trong các ngành công
  nghiệp .87
  3.7 : Phát triển nguồn nhân lực .88
  3.8 : Nâng cao năng lực hoạt động quản lý của Nhà
  nước 89
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status