Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng


  Đề tài: Hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng Anh Gia lai

  LỜI MỞ ĐẦU

  Gia nhập tổ chức thương mại thế giới là chúng ta đã bước vào sân chơi kinh tế chung của thế giới. Vì thế, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt, cũng như sự thay thế tất yếu. Cho nên để giữ vững vị trí của mình trên thương trường thì các doanh nghiệp xây lắp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, áp dụng kỹ thuật tiên tiến và cái quan trọng nhất đó là hạ được giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận.
  Muốn như vậy các doanh nghiệp xây lắp phải lập kế hoạch sản xuất cho phù hợp và bám sát thực tế. Thông qua công tác hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽ giúp cho nhà quản trị biết được thực tế kế hoạch sản xuất kinh doanh. Từ đó, đề ra các biện pháp kinh tế hữu hiệu để giảm chi phí một cách hiệu quả nhằm hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Vì vậy, xuất phát từ vai trò quan trọng của hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp, trong thời gian thực tập bằng những lý thuyết đã học ở nhà trường kết hợp với viêc tìm tòi học hỏi tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng Anh Gia Lai em đã tìm hiểu đề tài “Hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng Anh Gia lai” làm chuyên đề báo cáo thực tập của em.
  Nội dung gồm 3 phần:
  - Phần I: Cơ sở lý luận chung về hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp.
  - Phần II: Thực tế công tác hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng Anh Gia lai.
  - Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng Anh Gia lai.
  Để hoàn thành chuyên đề này, ngoài sự cố gắng của bản thân còn có sự giúp đỡ nhiệt tình của Cô giáo cùng các cô chú phòng kế toán, ban lãnh đạo Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng Anh Gia Lai.
  Tuy nhiên do thời gian thực tập có hạn nên bài viết của em còn mắc nhiều sai sót và hạn chế. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy, cô cùng ban lãnh đạo, phòng kế toán của công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
  I. Những vấn đề chung về hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3
  1. Chi phí xây lắp 3
  1.1. Khái niệm 3
  1.2. Phân loại 3
  1.2.1. Phân loại theo tính chất kinh tế 3
  1.2.2. Phân loại theo mục đích và công dụng 3
  1.2.3. Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí: 4
  1.2.4. Phân loại theo nội dung cấu thành của chi phí: 4
  1.2.5. Phân loại theo các giai đoạn xây lắp: 5
  2. Giá thành sản phẩm 5
  2.1. Khái niệm: 5
  2.2. Phân loại 5
  2.2.1. Phân loại theo thời điểm và nguồn gốc số liệu để tính giá thành: 5
  2.2.2. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí: 6
  3. Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp 6
  3.1. Nhiệm vụ 6
  3.2. Mối quan hệ 7
  II. Hạch toán chi phí xây lắp: 7
  1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí xây lắp: 7
  1.1. Đối tượng: 7
  1.2. Phương pháp hạch toán: 7
  2. Hạch toán chi phí xây lắp: 8
  2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 8
  2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 9
  2.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công: 11
  2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 13
  2.5. Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp: 16
  2.5.1. Hạch toán thiệt hại về sự cố công trình xây dựng: 16
  2.5.2. Hạch toán thiệt hại do ngừng xây lắp: 17
  3. Hạch toán tổng hợp chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp: 18
  3.1. Hạch toán tổng hợp chi phí xây lắp 18
  3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 20
  3.2.1. Đối tượng tính giá thành: 20
  3.2.2. Xác định giá trị khối lượng xây lắp dở dang: 21
  3.2.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: 21
  PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HOÀNG ANH GIA LAI 23
  A. Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Anh Gia Lai 23
  I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Anh Gia Lai 23
  1. Quá trình hình thành của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Anh Gia Lai 23
  2. Quá trình phát triển của công ty 24
  II. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty CPXD Cầu Đường HAGL 25
  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 25
  2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 25
  III. Tổ chức kế toán tại công ty CPXD Cầu Đường HAGL 26
  1. Tổ chức bộ máy kế toán 26
  1.1. Sơ đồ bộ máy kế toán 26
  1.2. Nhiệm vụ 26
  2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 27
  B. Thực tế về hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Anh Gia Lai 28
  I. Đối tượng hạch toán chi phí xây lắp 28
  II. Hạch toán chi phí xây lắp tại công ty 28
  1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 28
  1.1. Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 28
  1.2. Tài khoản sử dụng 29
  1.3. Trình tự hạch toán 29
  2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 36
  2.1.Nội dung chi phí nhân công trực tiếp 36
  2.2. Tài khoản sử dụng 36
  2.3. Trình tự hạch toán 36
  3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 42
  3.1 Nội dung chi phí sử dụng máy thi công 42
  3.2. Tài khoản sử dụng: 42
  3.3.Trình tự hạch toán: 42
  4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 48
  4.1 Nội dung chi phí sản xuất chung 48
  4.2.Tài khoản sử dụng: 48
  4.3.Trình tự hạch toán 48
  5.Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp 52
  III. Hạch toán tổng hợp chi phí xây lắp 53
  IV. Công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 55
  1.Đối tượng tính giá thành 55
  2.Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 55
  2.1 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 55
  2.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 56
  PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HOÀNG ANH GIA LAI 57
  I. Nhận xét về công tác hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hoàng anh Gia Lai 57
  1. Ưu điểm 57
  2. Nhược điểm 59
  II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp 60
  KẾT LUẬN 62


  Xem Thêm: Hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng cầu đường Hoàng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status