Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà N

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà N


  Đề tài: Hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng

  LỜI MỞ ĐẦU

  Ngày nay nền kinh tế nước ta đang trên con đường hội nhập vào nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy mỗi doanh nghiệp nhất thiết cần phải tìm cho mình một chỗ đứng trên thị trường, nếu không sẽ bị đào thải theo quy luật cạnh tranh. Và công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Chính vì vậy việc tiêu thụ đối với doanh nghiệp sản xuất và hoạt động cung cấp dịch vụ đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ là hoạt động có tính chất quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp và là mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo. Quá trình này tạo ra nguồn thu nhập cho doanh nghiệp từ đó tạo ra nguồn lợi nhuận và nó trở thành nguồn vốn giúp cho doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí khi thực hiện các đợt sản xuất hay cung cấp dịch vụ tiếp theo. Bên cạnh đó cần phải tìm những biện pháp quản lý điều hành nguồn nhân lực, vật lực một cách tốt nhất, cải tiến tổ chức kinh doanh nhằm mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Chính vì điều này cho ta thấy cùng với các công cụ quản lý khác, hạch toán kế toán là công cụ đắc lực giúp cho doanh nghiệp ghi chép, cập nhật, tổng hợp toàn bộ hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
  Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng nhận thấy được tầm quan trọng của việc tiêu thụ hay cung cấp dịch vụ đối với doanh nghiệp và sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty trong việc tối đa hóa lợi nhuận, vì vậy em đã chọn đề tài: “Hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng” làm chuyên đề tốt nghiệp.
  Nội dung của đề tài gồm 3 phần:
  Phần I: Cơ sơ lý luận về hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
  Phần II: Thực trạng công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng
  Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng
  Đề tài được hoàn thiện với sự cố gắng của bản thân, song do thời gian thực tập có hạn và sự hiểu biết chưa thực sự sâu sắc về thực tế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn.
  Xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Mạnh Toàn đã hướng dẫn tận tình, chu đáo để em hoàn thành chuyên đề một cách tốt nhất.
  Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban lãnh đạo cũng như các cô, chú, anh, chị tại phòng Tài chính – Kế toán của công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng trong thời gian thực tập.

  MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 1
  I. HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC 1
  1. Hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ 1
  1.1. Khái niệm doanh thu cung cấp dịch vụ 1
  1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ 1
  1.3. Chứng từ hạch toán và tài khoản sử dụng 1
  1.3.1. Chứng từ hạch toán 1
  1.3.2. Tài khoản sử dụng 1
  1.4. Phương pháp ghi sổ kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 2
  1.4.1. Trường hợp nhận tiền thanh toán từng kỳ 2
  1.4.2. Trường hợp nhận trước tiền thanh toán của nhiều kỳ 2
  2. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 2
  2.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 2
  2.1.1. Nội dung 2
  2.1.2. Nguyên tắc hạch toán 3
  2.2. Tài khoản sử dụng 3
  2.3. Phương pháp ghi sổ kế toán doanh thu hoạt động tài chính 3
  2.3.1. Chứng từ sử dụng 3
  2.3.2. Trình tự hạch toán 3
  3. Hạch toán thu nhập khác 4
  3.1. Nội dung thu nhập khác 4
  3.2. Tài khoản sử dụng 5
  3.3. Phương pháp ghi sổ kế toán thu nhập khác 5
  3.3.1. Chứng từ sử dụng 5
  3.3.2. Trình tự hạch toán 5
  II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CHI PHÍ KHÁC TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 6
  1. Hạch toán giá vốn dịch vụ 6
  1.1. Nguyên tắc kế toán giá vốn dịch vụ 6
  1.2. Tài khoản sử dụng 6
  1.3. Phương pháp ghi sổ kế toán giá vốn dịch vụ 6
  1.3.1. Chứng từ sử dụng 6
  1.3.2. Trình tự hạch toán 6
  2. Hạch toán chi phí bán hàng 6
  2.1. Nội dung chi phí bán hàng 6
  2.2. Tài khoản sử dụng 6
  2.3. Phương pháp ghi sổ kế toán chi phí bán hàng 7
  2.3.1. Chứng từ sử dụng 7
  2.3.2. Trình tự hạch toán 7
  3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 7
  3.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 7
  3.2. Tài khoản sử dụng 8
  3.3. Phương pháp ghi sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 8
  3.3.1. Chứng từ sử dụng 8
  3.3.2. Trình tự hạch toán 8
  4. Hạch toán chi phí tài chính 9
  4.1. Nội dung chi phí quản lý tài chính 9
  4.2. Tài khoản sử dụng 10
  4.3. Phương pháp ghi sổ kế toán chi phí tài chính 10
  5. Hạch toán chi phí khác 11
  5.1. Nội dung chi phí quản lý khác 11
  5.2. Tài khoản sử dụng 11
  5.3. Phương pháp ghi sổ kế toán chi phí khác 11
  5.3.1. Chứng từ sử dụng 11
  5.3.2. Trình tự hạch toán 11
  III. HẠCH TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 11
  1. Nguyên tắc hạch toán 11
  1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 12
  1.2. Kết quả hoạt động khác 12
  2. Tài khoản sử dụng 12
  3. Phương pháp hạch toán xác định kết quả hoạy động kinh doanh 12
  3.1. Chứng từ sử dụng 12
  3.2. Trình tự hạch toán 12
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 13
  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 13
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 13
  2. Chức năng và nhiệm vụ 13
  3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 14
  4. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 14
  4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 14
  4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 15
  5. Tình hình tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 16
  5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 16
  5.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 17
  5.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các nhân viên kế toán 17
  5.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 18
  5.2.1. Hình thức sổ kế toán áp dụng 18
  5.2.1. Trình tự ghi chép 18
  II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 19
  1. Hạch toán doanh thu, thu nhập khác tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 19
  1.1. Hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ tại Cty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 19
  1.1.1. Doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 19
  1.1.2. Giá cước dịch vụ 19
  1.1.3. Chứng từ sử dụng 20
  1.1.4. Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 20
  1.2. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 30
  1.2.1. Tài khoản sử dụng 30
  1.2.2. Trình tự hạch toán 30
  1.3. Kế toán thu nhập khác 31
  1.3.1. Tài khoản sử dụng 31
  1.3.2. Trình tự hạch toán 31
  2. Hạch toán chi phí kinh doanh 31
  2.1. Hạch toán giá vốn hàng bán 31
  2.1.1. Tài khoản sử dụng 31
  2.1.2. Trình tự ghi sổ kế toán 32
  2.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 33
  2.2.1. Tài khoản sử dụng 34
  2.2.2. Chứng từ sử dụng 34
  2.2.3. Trình tự hạch toán 34
  2.3. Hạch toán chi phí tài chính 36
  2.3.1. Tài khoản sử dụng : 36
  2.3.2. Chứng từ sử dụng 37
  2.3.3. Trình tự ghi sổ kế toán 37
  2.4. Hạch toán chi phí khác 38
  2.4.1. Tài khoản sử dụng 38
  2.4.2. Chứng từ sử dụng 38
  2.4.3. Trình tự luân chuyển 38
  3. Hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh 31
  3.1. Tài khoản sử dụng 31
  3.2. Trình tự luân chuyển 39
  PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 44
  I. NHỮNG NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG: 44
  1. Những ưu điểm trong công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHHMTV Cảng Đà Nẵng : 44
  2. Một số hạn chế trong công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 44
  II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG 45
  1. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu 45
  1.1. Về công tác luân chuyển chứng từ 45
  1.2. Về công tác hạch toán doanh thu 46
  2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác xác định kết quả sản xuất kinh doanh chính tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 46
  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà N
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà N sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status