Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May 10

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May 10


  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang từng bước phát triển mạnh mẽ về cả hình thức, quy mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt. Điều đó bắt buộc các doanh nghiệp không ngừng phát huy những lợi thế của mình, nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại để đưa ra được các phương án sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế nghĩa là không chỉ đảm bảo bù đắp được chi phí sản xuất kinh doanh mà còn phải đem lại lợi nhuận cao.
  Để giữ được chỗ đứng trên thị trường, nâng cao sức cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý tốt và sử dụng tiết kiệm, vật tư, lao động, tiền vốn nhưng không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã, chủng loại sản phẩm. Vì thế, tổ chức tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm ra các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành một cách hợp lý để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có phương pháp kế toán khoa học , phù hợp với chế độ kế toán hiện hành và thực tế của doanh nghiệp.
  Song song với sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta trong thời gian qua, ngành dệt may đã có những chuyển biến rõ rệt góp phần trong sự phát triển chung của đất nước. Công ty May 10 là một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập có quy mô sản xuất tương đối lớn và là một trong những doanh nghiệp Nhà nước đang làm ăn rất có hiệu quả trong Tổng công ty dệt may Việt Nam với việc khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường trong và ngoài nước.
  Do sớm nhận thức được vị trí của công tác kế toán nên công ty đã thiết lập được một cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán rất hợp lý với một đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao cùng với phương pháp kế toán khoa học đã đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của cơ chế thị trường và xu hướng phát triển của công ty.
  Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán đặc biệt là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, trong thời gian thực tập tại công ty May 10 với những kiến thức đã được học và sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Bùi Thị Thu Hương cùng các cán bộ phòng tài chính kế toán của công ty em đã mạnh dạn di sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu đề tài “ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May 10”
  Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm khái quát những cơ sở lý luận và dựa vào đó làm cơ sở nghiên cứu thực tế, phân tích những mặt thuận lợi và khó khăn ở công ty và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 phần chính:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty May 10.
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May 10.

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. 3
  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
  1.1: SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1.1: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
  1.1.1.1: Khái niệm và bản chất chi phí sản xuất 3
  1.1.1.2: Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm 4
  1.1.1.3: Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5
  1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 6
  1.1.2.1: Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 6
  1.1.2.2: Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 6
  1.2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 7
  1.2.1: Phân loại chi phí sản xuất 7
  1.2.1.1: Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế (theo yếu tố chi phí) 8
  1.2.1.2: Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí 8
  1.2.2: Phân loại giá thành. 10
  1.2.2.1: Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành 10
  1.2.2.2: Phân loại giá thành theo phạm vi các chi phí cấu thành 11
  1.3.1: Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 12
  1.3.2: Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 12
  1.3.2.1: Phương pháp tập hợp trực tiếp. 13
  1.3.2.2: Phương pháp phân bổ gián tiếp. 13
  1.3.3: Trình tự kế toán. 14
  1.3.3.1: Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 14
  1.3.3.2: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 15
  1.3.3.3: Kế toán chi phí sản xuất chung. 16
  1.3.4: Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 18
  1.3.4.1: Đối với doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 18
  1.3.4.2: Đối với doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 19
  1.4: ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 20
  1.4.1: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 21
  1.4.2: Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 21
  1.4.3: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 22
  1.5: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 22
  1.5.1: Đối tượng tính giá thành. 23
  1.5.2.1: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo công việc (đơn đặt hàng) 24
  1.5.2.2: Tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá thành theo toàn bộ quy trình sản xuất 25
  1.5.2.3: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo giai đoạn công nghệ. 26
  1.6: TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 27
  1.6.1: Các hình thức Sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp sản xuất 27
  1.6.2: Hình thức Nhật ký chung. 27
  1.7: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐIỀU KIỆN KẾ TOÁN TRÊN MÁY 28
  1.7.1: Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng kế toán máy. 29
  1.7.2: Nguyên tắc và trình tự xử lý kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên các phầm mềm kế toán. 29
  CHƯƠNG 2. 31
  THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 31
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 31
  Ở CÔNG TY MAY 10. 31
  2.1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY MAY 10. 31
  2.1.1: Quá trình hình thành và phát triển. 31
  2.1.2: Đặc điểm về tổ chức quản lý. 33
  2.1.3: Đặc điểm về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 35
  2.1.4: Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán. 37
  2.2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10 41
  2.2.1: Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất ở công ty May 10 41
  2.2.1.1: Đặc diểm chi phí sản xuất 41
  2.2.1.2: Phân loại chi phí sản xuất 41
  2.2.1.2.1: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 41
  2.2.1.2.2: Chi phí nhân công trực tiếp. 42
  2.2.1.2.3: Chi phí sản xuất chung. 42
  2.2.3: Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 46
  2.2.3.1: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 46
  2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 51
  2.2.3.2.1. Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp. 52
  2.2.3.2.2. Khoản mục chi phí thuê ngoài gia công. 54
  2.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 55
  2.2.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn công ty. 58
  2.2.4. Đánh giá sản phẩm làm dở. 59
  2.2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty. 61
  2.2.5.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành. 61
  2.2.5.2. Phương pháp tính giá thành. 61
  CHƯƠNG 3. 65
  MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN 65
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10. 65
  3.1: ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10. 65
  3.1.1: Những ưu điểm của công ty. 65
  3.1.2: Một số nhược điểm của công ty. 67
  3.2: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10. 68
  3.2.1:Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 68
  3.2.2: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 69
  3.2.2.1: Ý kiến về kế toán NVL nhận gia công. 69
  3.2.2.2: Ý kiến về chi phí công cụ dụng cụ. 70
  3.2.2.3: Ý kiến về phân bổ khấu hao tài sản cố định. 71
  3.2.2.4: Hoàn thiện việc phân bổ chi phí SXC 73
  3.2.2.5: Hoàn thiện việc hạch toán giá thành. 75
  3.2.2.6: Hoàn thiện hệ thống sổ sách. 76
  3.2.2.7: Ý kiến về ứng dụng kế toán máy. 76
  KẾT LUẬN 77


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May 10
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May 10 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status